VÝCHODISKÁ:

Každý je talentovaný.
Len iným spôsobom.

Ak máme v istej oblasti talent, túto prácu vykonávame s radosťou. Zabúdame pri nej, ako plynie čas. Táto práca nám nieže odoberá energiu, ale nás nabíja energiou. Nikto nás do tejto práce nemusí nútiť, či umelo motivovať.

Ako s ľahkosťou zistiť, v čom sú druhí talentovaní? Nie je to žiadna veda. Nie je v tom hlboká teória.

Chce to od nás len pár zručností …

 NAUČÍTE SA, ako:

• ako identifikovať svoje talenty
• ako identifikovať talenty druhých na základe rôznych techník
• spoznáte možnosti rozvoja a využitia jednotlivých talentov v prospech firmy

 RÁMCOVÝ OBSAH:

Vstup do sveta talentov
• Základy „talentológie“

Identifikácia svojich talentov
• Ako zistím, že pracujem na niečom, v čom som talentovaný?
• Identifikácia svojich talentov cez rôzne cvičenia

Identifikácia talentov druhých
• Mapovanie talentov cez rôzne techniky
• Práca s otázkami a rozvoj schopnosti počúvať ako kľúčové zručnosti identifikácie talentov druhých
• Ako zistiť, aké pracovné prostredie danému človeku vyhovuje

Cielený rozvoj talentov vo firme
• Ako použiť jednotlivé talenty v prospech firmy
• Strategický rozvoj talentov vo svojom oddelení
• Rôzne nástroje, ktorými môžeme rozvíjať talent človeka
• Ako pracovať s „hviezdami“

Career path
• Formy rozvoja ľudí, rôzne kariérne dráhy

ČO HOVORIA O ŠKOLENÍ ÚČASTNÍCI:

• Mnoho inšpiratívnych informácií využiteľných v súkromí aj praxi.
• Vyskúšanie si rozhovoru s top performerom a pochopenie ako položiť otázku.
• Konkrétne tipy a štruktúra Talent Manažment rozhovoru.
• Spôsoby, ako identifikovať talenty/premostenie silných stránok a záľub do pracovného života.
• Cenné bolo pre mňa zdieľanie tipov v skupine.

Pozor:

Naši lektori sú certifikovaní na poskytovanie kariérového poradenstva (majú vyštudované kariérové poradenstvo pri Thomasovi Dienerovi, Switzerland)

Prihlasovací formulár TU.