Sila otázok

,,Správnu odpoveď predbieha položenie správnej otázky.“ Paul Samuelson V poslednej dobe sa objavuje čraz viac výskumov, ktoré hovoria o tom, že najlepší spôsob, ako usmerňovať svoju pozornosť je používať silu otázok. Technika kladenia správnych otázok sa môže stať pri riešení problémov veľmi efektívnym nástrojom. Čo to znamená? Pri riešení problémov sme doposiaľ boli zameraní na hľadanie odpovedí: Naši zákazníci budú spokojní ak zmeníme …. Moji zamestnanci budú motivovanejší, ak …. Štandardne účastníci…

Tréningové aktivity – zoznámenie sa inak

treningove aktivity

Kto je kto? Lektor si pripraví kartičky o veľkosti 3×5 cm. Každý účastník dostane jednu kartičku. Úlohou účastníkov je napísať na kartičku o sebe vetu, ktorú si myslia, že iný o nich nevedia. Lektor zozbiera kartičky. Vyťahuje jednu kartičku, prečíta vetu. Ostatní účastníci hádajú, komu kartička patrí. Po uhádnutí majiteľa kartičky sa účastník predstaví bližšie, povie o sebe ďalšie informácie. Hodí sa mi Na flipchart namaľujte žolíkové karty. Každý účastník si nakreslí vlastnú kartu,…

10 najčastejších chýb, ktorých sa manažéri dopúšťajú

manažerske zručnosti

Skúsenosť je to, čo získaš, keď nezískaš to, čo si pôvodne chcel. Každý sa pri svojej práci dopustí chyby. Načo sa však učiť na vlastných chybách? Pozrime sa spoločne na to, akých chýb sa dopúšťajú manažéri pri svojej práci. ÚLOHA Delegovanie? – Nie! Ja sám! Ja za to nie som zodpovedný Zadáte úlohu. Nikto presne nevie, čo sa má robiť, no pustia sa do práce. Výsledok nie je taký, ako ste…