Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI – individuálne

1. januára 2019 - 31. decembra 2019

ČO ZÍSKATE ABSOLVOVANÍM MENTORINGU

Mentoring prezentačných zručností je príležitosť zdokonaliť váš štýl prezentácie, pričom sa mentor venuje len vám. Dĺžka trvania a spôsob práce je ušitý podľa vašich potrieb. Budete pracovať na rozvoji toho, v čom sú vaše silné stránky pri prezentácii, namiesto toho, aby sa mentor sústreďoval len na Vaše nedostatky. Záverom je vytvorenie živej prezentácie, ktorú máte záujem prezentovať. so silným, efektívnym a podnetným spôsobom odovzdania.

RÁMCOVÝ OBSAH:

Obsah stretnutí je prispôsobený na základe Vašich aktuálnych potrieb rozvoja a na základe zmapovania Vašich silných stránok a rozvojových možností. V nasledovnej časti prinášame možné oblasti Vášho rozvoja (konkrétny obsah stretnutí bude doladení po konzultácii s Vami):

  • Design prezentácie – ako zostaviť prezentáciu, aby vyvolala želaný efekt
  • Prednes – práca s hlasom (modulovanie hlasu podľa žiadaného efektu, ktorý chcem vyvolať), výber slov (psychologické hľadisko), efektné využívanie páuz …
  • Vedenie diskusie – interaktivita na stretnutiach – „zaťahovanie“ účastníkov do diania, metódy udržiavania záujmu, zvládanie náročných účastníkov, reagovanie na námietky
  • Riešiteľské stretnutia – techniky zbierania nápadov od účastníkov, techniky vedúce k uzatváraniu diskusie

FORMA:
Mentoring

TERMÍN REALIZÁCIE:
Individuálne podľa dohody.

Prihlasovací formulár TU.

Podrobnosti

Začiatok:
1. januára 2019
Koniec:
31. decembra 2019