VÝCHODISKÁ:

Sú vaše porady efektívne?
Naozaj potrebujete sedieť na porade tak dlho?
Alebo by sa dalo niečo zefektívniť?

… na tomto tréningu nájdete odpovede, ako čo najefektívnejšie viesť meetingy, aby ste s väčšou ľahkosťou dosiahli stanovené ciele.  Facilitácia je nástroj, ktorý pomáha uľahčovať diskusiu.
Pridajte s ak spoločnostiam, ktoré bežne využívajú prvky facilitácie vo svojich meetingoch.

 ZÁMERY tréningu:

• Poznať kľúčové prvky, z ktorých pozostáva efektívny meeting
• Vedieť rozlišovať obsah a proces facilitácie  a aplikovať to v praxi
• Mať praktickú skúsenosť s použitím facilitačných techník pri riešení rôznych tém (identifikácia problému, pátranie po možnostiach riešenia, výber najvhodnejšieho riešenia)
• Mať skúsenosť s vedením virtuálnych meetingov
• Poznať a vyskúšať si techniky zvládania náročných účastníkov.

 RÁMCOVÝ OBSAH:

Základy facilitácie
• Čo je facilitácia?
• Kedy sa používa?
• Kľúčové zásady facilitácie

Fázy facilitácie
• Štart meetingu – prvky úvodu
• Pravidlá sú kľúčové
• Obsah a proces facilitácie – rôzne typy meetingov
• Nácvik vedenia skupinovej diskusie so sústredením sa na proces
• Komunikačné techniky: otázky a aktívne počúvanie
• Nácvik -Vedenie skupinovej diskusie

Virtuálne meetingy
• Rozdiel oproti klasickému meetingu
• Na čo si dať pozor
• Nácvik

Jadro facilitácie – riešenie témy
• Techniky identifikácie problému
• Rôzne kreatívne techniky tvorby nápadov
• Výber najlepšieho riešenia

Zvládanie náročných situácií
• Čítanie reči tela účastníkov
• Zvládanie ťažkých typov (provokatér, ignorant, negativista…)
• Zvládanie emočne vypätých situácií

Techniky:
• Analýza videonahrávok
• Zážitkové interaktívne techniky

ČO HOVORIA O ŠKOLENÍ ÚČASTNÍCI:

• Výborný prístup, prirodzenosť, vysoká úroveň odbornosti.
• Oceňujem praktické využitie získaných informácií, vyskúšanie si princípov facilitácie v modelových situáciách.
• Školenie bolo interaktívne, dynamické, poučné.
• Lektor je profesionál, odborník. S ľahkosťou vie vysvetliť informácie.
• Istotne to boli užitočne strávené dva dni. Budem sa veľmi tešiť na Follow-up!
• Úžasné školenie plný nápadov, tipov a trikov!
• Všetko bolo prínosné – veľa praktických aktívnych úloh a následného zhodnotenia.
• Odporúčam! Naučíte sa veľa!

Prihlasovací formulár TU.