VÝCHODISKÁ:

Facilitátor je odborník na manažovanie diskusie. Uľahčuje proces diskusie tak, aby diskusia efektívne prebehla a účastníci dosiahli výstupy, kvôli ktorým sa stretli.
Načo viesť nezmyselné meetingy, neefektívne využívať čas, keď existujú nástroje, ako ľahšie dôjsť na stretnutiach k spoločným záverom?

Objavte s nami
silu facilitácie – nástroja, ktorý vám pomôže zefektívniť meetingy.

RÁMCOVÝ OBSAH:

Rozlíšenie pojmov
• Čo je facilitácia?
• Kedy sa používa?
• Kľúčové zásady facilitácie

Vybudovanie vzťahu s publikom
• Icebreakers – rôzne typy

Moderovanie diskusie
• Rozdiel medzi procesom a obsahom
• Procesné nástroje facilitátora
• Moderovanie diskusie

Aplikácia do vedenia porád cez virtuálne nástroje
• Príprava
• Rozdelenie rolí účastníkov
• Moderovanie diskusie
• Vyhodnotenie a vyvodenie ponaučení do budúcich meetingov

Reagovanie na potreby skupiny
• Čítanie reči tela účastníkov
• Zisťovanie priamej spätnej väzby účastníkov
• Zakomponovanie postrehov do facilitovania diskusie

Zvládanie náročných situácií
• Zvládanie námietok
• Riešenie vypätých situácií

OHLASY OD ÚČASTNÍKOV, KTORÍ UŽ KURZ ABSOLVOVALI

  • Oceňujem praktické skúsenosti – modelové situácie a ich rozbor.
  • Veľmi praktické školenie. Oceňujem cvičné situácie – priestor vyskúšať facilitovanie.
  • Veľmi oceňujem informácie o tom, akou formou treba viesť meetingy tak, aby bola diskusia konštruktívna a dosiahla želaný výsledok.
  • Vysoká úroveň odbornosti lektora.

Ak vás informácie zaujali, kontaktujte nás na: info@gtog.eu

Prihlasovací formulár TU.