Leading with questions

ČO ZÍSKATE ABSOLVOVANÍM KURZUkoučing_117974809

Otázky majú obrovskú silu. Určujú, na čo zameriame svoju pozornosť. Provokatívne otázky dokážu spochybňovať zaužívané názory a odhaľovať nové uhly pohľadu. Ak vediete s druhými rozhovor formou otázok, viac ich vťahujete do rozhovoru.

Úspešní ľudia inak o veciach uvažujú, kladú si iné otázky … a my sa spoločne pozrieme na to, aké.

Pridajte sa k nám. Objavte to, čo najšikovnejší CEO sveta dávno používajú – vedenie cez otázky. Spoznajte silu otázok, aké otázky si klásť v náročných situáciách, ako zistiť, čo druhých motivuje, ako poskytovať spätnú väzbu iným spôsobom, takým, ktorí v druhých viac zarezonuje. Pustite sa s nami do bádania po kreatívnych riešeniach na základe OTÁZOK.

RÁMCOVÝ OBSAH:

Sila otázok
• Sila otázok – otázky, ktoré zmenili osobné dejiny či dejiny biznisu

Vedenie rozhovoru cez otázky
• Prečo sa top lídri viac pýtajú, než prezentujú názory
• Zásady práce s otázkami

Metóda GROW
• GROW – predstavenie modelu
• Vytvorenie databázy otázok do praxe
• Nácvik vedenia rozhovoru – fázy GR
• Tipy od majstrov koučingu (zázračné otázky, cirkulárne ..)
• Nácvik vedenia rozhovoru – fázy OW
• Transfer kľúčových poznatkov do praxe

Tipy z praxe
• Pokročilé triky majstrov
• Šikovné otázky od top lídrov

Výber situácií z praxe
• Nácvik aplikácie rozhovorov na situácie z praxe (motivačné rozhovory, hodnotiace rozhovory …)

Vytvorenie kultúry zameranej na otázky

 

ČO HOVORIA O ŠKOLENÍ ÚČASTNÍCI:

• Pre mňa bolo prevratné zistenie, akú silu majú otázky v našich životochhopenie, že cez otázky sa dá veľa získať, zistiť a je potrebné to precvičovať.
• Poznatky z tréningu sú využiteľné pri riešení rôznych situácií v praxi.
• Prvotriedna odbornosť. GtoG nikdy nesklame.
• Lektor má hlboké znalosti a vedomosti, množstvo situácií z praxe, vysoká miera zapájania účastníkov školenia.

Prihlasovací formulár TU.