VÝCHODISKÁ:

Budúcnosť si od nás bude vyžadovať rozvoj 2 základných zručností: Myslenia (Flexibility myslenia, Kreativitu, Problem solving, Kritické myslenie) a Sociálne zručnosti (schopnosť pracovať s emóciami, presviedčať, vychádzať s druhými…).

Čo robiť, aby ste sa udržali na trhu ako osoba/firma?

Produkty okopíruje hocikto.
SPÔSOB MYSLENIA vašich ľudí nie.

Kreatívne myslenie vyžaduje schopnosť definovať skutočný problém, analyzovať možné príčiny, vytvárať možnosti, zvoliť si správne hodnotiace kritérium a vybrať najschopnejšiu voľbu a potom ju implementovať. Kritické myslenie prináša spochybnenie zaužívaných právd, status quo … Tréning kreatívneho myslenia vám odhalí jedinečné kreatívne techniky, ktoré vám zabezpečia náskok pred konkurenciou.
Vytrénujte si myseľ už teraz – pripravte sa na budúcnosť!

ČO ZÍSKATE ABSOLVOVANÍM KURZU

• Zvýšiť sebaistotu pri hľadaní kreatívnych nápadov
• Mať skúsenosť s použitím konkrétnych techník z oblasti kreativity a  Problem solving
• Spoznať najčastejšie chyby pri riešení problémov

RÁMCOVÝ OBSAH:

Kreativita – nekonečný zdroj nápadov
• Zručnosti, ktoré si od nás bude žiadať budúcnosť

Identifikácia kľúčového problému
• Zhromažďovanie informácií
• Identifikácia kľúčého problému (core issue)
• Kritické myslenie – prvky použiteľné v každej fáze kreatívneho myslenia

Vytváranie kreatívnych nápadov
• Mapovanei klasických kreatívnych techník
• Jedinečné kreatívne techniky, s ktorými ste sa ešte nestretli (Otázkový brainstorming a iné varianty, Koncepcia ´Ako´,  Čo ak vyhlásenia, Pre morten technika, Technika lotosového kvetu, Inšpirácia inými odbormi, Kombinatorický mix a iné …),
• Práca na konkrétnych zadaniach

Výber kľúčového kritéria
• Prečo a ako vyberať kritérium
• Dopady nesprávne vybratého rozhodovacieho kritéria
• Techniky výberu najvhodnejšieho riešenia

Vyhodnocovanie riešení 
• Nácvik vybraných techník

Najčastejšie chyby myslenia
• … a ako sa im vyhnúť

Prihlasovací formulár TU.