ČO ZÍSKATE ABSOLVOVANÍM KURZUkoučing_117974809

Otázky majú obrovskú silu. Určujú, na čo zameriame svoju pozornosť. Provokatívne otázky dokážu spochybňovať zaužívané názory a odhaľovať nové uhly pohľadu. Ak vediete s druhými rozhovor formou otázok, viac ich vťahujete do rozhovoru.

Úspešní ľudia inak o veciach uvažujú, kladú si iné otázky … a my sa spoločne pozrieme na to, aké.

Pridajte sa k nám. Objavte to, čo najšikovnejší CEO sveta dávno používajú – vedenie cez otázky. Spoznajte silu otázok, aké otázky si klásť v náročných situáciách, ako zistiť, čo druhých motivuje, ako poskytovať spätnú väzbu iným spôsobom, takým, ktorí v druhých viac zarezonuje. Pustite sa s nami do bádania po kreatívnych riešeniach na základe OTÁZOK.

RÁMCOVÝ OBSAH:

  • Sila otázok – ukážky z praxe (podnikateľské prostredie a osobná sféra)
  • Základné princípy práce s otázkami
  • Techniky práce s otázkami – model OSCAR, škálovanie …
  • Vyšší level poskytovania spätnej väzby
  • Vedenie hodnotiacich rozhovorov cez otázky
  • Ako zvládať náročné situácie, spory na základe otázok
  • Objavovanie inovácií
  • Motivácia – pátranie po skutočných motivátoroch zamestnancov
  • Tipy majstrov

Prihlasovací formulár TU.