manaz change management_123603853ČO ZÍSKATE ABSOLVOVANÍM KURZU

Život je určovaný sústavnými zmenami. Ak chce podnik na trhu prežiť, musí ich zvládať. Rola manažéra sa nevzťahuje už len na klasické vedenie či riadenie ľudí. Súčasťou práce sa stáva i zvládanie zmien, ako i „nadchýňanie“ podriadených pre zmenu.

Zámerom tréningu je preto uvedomiť si vašu úlohu pri riadení zmien. Budete mať možnosť identifikovať jednotlivé fázy, ktorými prechádza celý proces zmien, ako aj spoznať najčastejšie príčiny, ktoré bránia zamestnancom prijať zmeny. Aby ste eliminovali odpor k zmenám, oboznámite sa s rôznymi technikami a metódami, ktoré vám uľahčia zaviesť zmenu vo vašom prostredí. V konečnom dôsledku na základe tréningu zvýšite kvalitu profesionálneho zvládania pracovných situácií v čase zmien.

RÁMCOVÝ OBSAH:

  • Prečo sa ľudia menia?
  • Je zmena potrebná? Vnútorné a vonkajšie faktory zmeny
  • Roly, ktoré zastávame v čase zmienCyklus prežívania zmeny a rola manažéra v jednotlivých fázach
  • Príčiny odporu k zmenám
  • Motivácia vs. Schopnosti – čo je viac?
  • Tri faktory zmeny: emócie, racio, prostredie
  • Základné princípy úspešného manažmentu zmien

Prihlasovací formulár TU.