ČO ZÍSKATE ABSOLVOVANÍM KURZUosob asertiv 258079811 nove

Miera vašej asertivity je zrkadlom vášho sebavedomia. Absolvovaním kurzu získate pohľady na zdravé sebapresadzovanie. Zistíte, čo vám doposiaľ bránilo presadiť sa. Na základe množstva modelových situácií si precvičíte kľudné vyjadrovanie názorov, bez zbytočného zvyšovania hlasu. Nadobudnete odolnejší postoj voči manipulácii, vďaka rôznym komunikačným technikám. V konečnom dôsledku získate zručnosti, ako si ustrážiť “svoj životný priestor”.

RÁMCOVÝ OBSAH:

 • Pátrajme po vzniku asertivity
 • Nakoľko som asertívny? – mapovanie vlastnej miery asertívnosti
 • Čo nám bráni byť asertívnejšími – bloky, ktoré vedú k (ne)asertívnosti
 • Ako zvládať slovné útoky, nevhodné poznámky
 • Techniky na zvládanie náročnej komunikácie
 • Manipulácia a ako jej čeliť
 • Poskytovanie spätnej väzby
 • Oznamovanie nepopulárnych rozhodnutí
 • Modelové situácie – nácvik zvládnutiakonkrétnych situácií z praxe so získaním spätnej väzby

OHLASY OD ÚČASTNÍKOV, KTORÍ UŽ ABSOLVOVALI ŠKOLENIE

 • Profesionálny prejav, výborné motivovanie účastníkov kurzu do modelových situácií. Celý kurz bol vedený vo veľmi príjemnej atmosfére.
 • Ďakujem, konečne som zistila, prečo mi robilo problém povedať a presadiť si svoje. Teraz to už viem.
 • Super. Našla som tu množstvo použiteľných tipov.
 • Najviac ma zaujala téma manipulácia. Človek ani nevie, ako sa v živote necháva “ovplyvňovať” kolegami, predajcami, médiami …

Prihlasovací formulár TU.