ČO ZÍSKATE ABSOLVOVANÍM KURZUosob nadstavba prezent zrucnosti_192420563

“Žijeme v období návrhov.
Budúcnosť patrí inému druhu osobnosti:

Designérom, vynálezcom, učiteľom, rozprávačom

– kreatívnym a energetickým ľuďom so správne naladenou mysľou,

ktorých schopnosť vytýči líniu medzi tými,

ktorí uspejú a tými, ktorí skrachujú.

 Žijeme v inej dobe, v inej ére.
V dobe, kedy tí,

ktorí PREMÝŠĽAJÚ INAK,

budú oceňovaní viac než kedykoľvek inokedy.

Žijeme v dobe, ktorá bude vytváraná ľuďmi, ktorí VIDIA VECI INAK,
ktorí majú iní prístup k životu –

taký, ktorý oceňuje schopnosti, ktorým hovorí „vyšší koncept, vyšší dotyk“.

– Daniel Pink

Aké dôležité je pre vás, vašu spoločnosť, aby vaše prezentácie boli na kvalitnej úrovni? Zapamätateľné? Účinné? Súčasný moderný svet biznisu vyžaduje čím ďalej tým viac situácie, v ktorých potrebujeme predať svoje myšlienky. Zaujať. Zanechať stopu. Potrebujeme rozvíjať schopnosť mobilizovať myšlienky, presvedčiť a inšpirovať k akcii. Pre veľa ľudí sú verejné prezentácie nočnou morou. Nemusia byť.

Spoznajte zákonitosti o tom, ako robiť vplyvné prejavy a prezentácie, ktoré pohnú mysľami zúčastnených. Objavte najnovšie trendy v oblasti prezentovania.

RÁMCOVÝ OBSAH:

Trendy v prezentovaní

 • Nový prístup k prezentovaniu v dnešnom svete
 • Kreativita, limity a jednoduchosť

Architektúra prezentácie

 • Príprava – analógové plánovanie
 • Výstavba prezentácie v Power Pointe (triky a tipy)
 • Ako vytvoriť pútavé slide? – Nové trendy v príprave slidov
 • Príprava podkladov

Vystupovanie

 • Ako podať myšlienky zaujímavo?
 • Ako presvedčiť cieľovú skupinu – techniky presviedčania
 • Oznamovanie nepopulárnych rozhodnutí
 • Riadenie diskusie
 • Sila slova
 • Práca s hlasom

Zvládanie náročných situácií

 • Náročné typy účastníkov a ako ich zvládnuť
 • Zvládanie stresových situácií

Ak vás informácie zaujali, konatktujte nás na: info@gtog.eu

Prihlasovací formulár TU.