Podpora predaja

Čo odlišuje úspešného predajcu od menej úspešného? Prečo je niekto úspešný vo svojej práci a iný sotva dosahuje priemer?

U úspešných ľudí nájdete pár faktorov, ktoré ich spájajú: isté nadstavenie – POSTOJ, vedia AKO robiť veci, CHCÚ niečo dosiahnuť …

Ako sú na tom vaši obchodníci?

Naša ponuka predajných tréningov

ZÁKLADY PREDAJNÝCH ZRUČNOSTÍ

Oboznámite sa s najúčinnejšími predajnými zručnosťami, ktoré fungujú.

SPIN SELLING

Zistite ako zapojiť zákazníka do predajného procesu.

TELEFONICKÉ ZRUČNOSTI PRI PRÁCI PREDAJCU

Osvojíte techniky úspešného telefonovania. Spoznáte tiež základné princípy, ako pracovať s vlastnými emóciami.

ZÁKAZNÍCKA ORIENTÁCIA

Spoznáte najčastejšie očakávania zákazníkov a získate nástroje, ktoré identifikujú potreby a očakávania zákazníkov.

VYHĽADANIE PODNIKATEĽSKÝCH NÁPADOV

získate poznatky, ktoré vám pomôžu zmapovať potencionálne možnosti podnikania.