ČO ZÍSKATE ABSOLVOVANÍM KURZUpredaj telefon2_220004221

Väčšina predajcov nerada telefonuje. Prečo? Lebo za krátky časový okamih musíte klienta zaujať. Na základe tréningu Telefonické zručnosti predajcu si osvojíte techniky úspešného telefonovania. Spoznáte základné princípy, ako pracovať s vlastnými negatívnymi emóciami, ktoré predstavujú najväčšiu bariéru. Objavíte zákonitosti vzbudenia záujmu klienta, ako aj to, ako zvrátiť najčastejšie odpovede klientov a premeniť ich na dohodu na stretnutí. Výsledkom bude viac dohovorených osobných stretnutí.

RÁMCOVÝ OBSAH:

  • Odstránenie vlastných blokov brániacich úspechu pri telefonovaní
  • Kde hľadať tipy na klientov
  • Fázy telefonického kontaktu – charakteristika jednotlivých fáz, scénar, kľúčové odporúčania
  • Zvrátenie štandardných odpovedí
  • Ako zanechávať odkazy, na ktoré klient zareaguje
  • Následné volania
  • Zákonitosti komunikácie a rétoriky
  • Praktický nácvik so získaním spätnej väzby

Ak vás informácie zaujali, konatktujte nás na: info@gtog.eu

Prihlasovací formulár TU.