ČO ZÍSKATE ABSOLVOVANÍM KURZUosob kreat problem_228157618

Môžete mať tie najlepšie produkty na svete … ak ich neviete predať – sú vám na nič. Na základe tréningu budete mať možnosť preniknúť do základných psychologických zákonitostí predajného procesu,  ako aj získať spätnú väzbu na svoju prácu.

RÁMCOVÝ OBSAH:

  • Ste predajca či predavač? – Môj postoj k profesii predajcu
  • Základné fázy predajného rozhovoru
  • V čom spočíva príprava na predajný rozhovor
  • Otvorenie stretnutia – pravidlá obchodného protokolu
  • Budovanie rapportu so zákazníkom
  • Analýza potrieb ako základný kameň stretnutia
  • Prezentácia riešenia prostredníctvom úžitku pre klienta
  • Uzatváracie techniky
  • Metódy zvládnutia námietok
  • Stretnutie je za nami – a čo ďalej?

Ak vás informácie zaujali, konatktujte nás na: info@gtog.eu

Prihlasovací formulár TU.