VÝCHODISKÁ:

Život poskytuje niekoľko situácii, ktoré vyvolávajú horkú príchuť. Ako sa správate v týchto momentoch? Vyhovárate sa, prečo vy nie ste zodpovedný za vzniknutú situáciu? Obviňujete druhých?
Náš vnútorný impulz je bežať preč od týchto nevítaných udalostí a kyslej reality. Ale dokedy? Skôr či neskôr nás realita zasiahne dvojnásobne svojimi devastujúcimi dôsledkami.

Kto je viac smiešny?
Dieťa, ktoré sa bojí tmy,
alebo dospelý, ktorý sa bojí svetla?

Ak ľudia nie sú ochotní vypočuť si úprimnú spätnú väzbu, nikdy nedosiahnu osobnú veľkosť.
Zastavte sa, zamyslite sa a premýšľate nad informáciami, ktoré k vám prichádzajú.
Ak prijmete spätnú väzbu – iba vám s abude ľahšie žiť. Budete mať šancu odviesť najlepšiu prácu.

Na druhej strane – neduste v sebe, ak vás niečo hnevá na druhých. Zadržiavaním hnevu poškodzujete seba, výbuchmi zlosti si ničíte vzťahy. Naučte sa otvorene vyjadriť svoje vnímanie, pocity na vzniknutú situáciu… a prežiť skutočný život.

 NAUČÍTE SA, ako:

• Nastaviť správny rastový MINDSET
• Zistíte, prečo je prijímanie spätnej väzby dôležité
• Natrénovať si poskytovanie spätnej väzby
• Premyslieť stratégiu vytvorenia firemnej kultúry otvorenej spätnej väzbe

 RÁMCOVÝ OBSAH:

Prečo sa bojíme prijímať spätnú väzbu?
• EGO a jeho pasce
• Ako zvládnuť EGO

MINDSET – nastavenie mysle
• Ako reagujete na spätnú väzbu?
• Fixná vs. Otvorená myseľ
• Myšlienkové vzorce, ktoré nám bránia byť otvorení

Poskytovanie spätnej väzby
• Rozdiel spätná väzba vs. kritika
• Kroky poskytovania spätnej väzby
• Radikálna otvorenosť – bez pravdy smerujeme k zlyhaniu
• Nácvik na reálnych situáciách z praxe

Prijímanie spätnej väzby
• Techniky reagovania na spätnú väzbu
• Užitočné tipy do praxe

Firemná kultúra otvorená spätnej väzbe
• Ako využiť získané poznatky v praxi (výber ľudí na základe rastového potenciálu …)
• Ako vytvoriť firemnú kultúru otvorenú spätnej väzbe? – workshopová časť
• Príklady z iných firiem – tipy, ktoré zabrali

Jeden krok vpred
• Čo konkrétne chcem zmeniť po návrate zo školenia?

Techniky:
• Case studies
• Analýza videonahrávok
• Zážitkové interaktívne techniky

ČO HOVORIA O ŠKOLENÍ ÚČASTNÍCI:

• Oceňujem techniku odovzdávania spätnej väzby.
• Ide o veľmi interaktívne školenie.
• Myslím si, že lektorka podala vysoko profesionálny výkon s množstvom praktických ukážok.
• Odporúčam absolvovať, využiteľnosť v praxi.
• Ivana je profesionál, odborník so znalosťou problematiky.

Prihlasovací formulár TU.