VÝCHODISKÁ:

Keď sa ľudia začnú učiť istej profesii, vo väčšine vstúpia do obdobia veľkého nasávania informácií. Absolvujú veľa tréningov a školení, sú otvorení novým myšlienkam, dlho a tvrdo rozmýšľajú nad tým, ako si robiť svoju prácu. Hľadajú možnosti, ako sa rozvíjať. Akonáhle sa naučia základy, prestanú sa zlepšovať.
Už ´niečo´ vedia. Je potrebné sa posúvať vpred?

Spätná väzba je najlacnejšia forma rozvoja.
Vyťažte z tejto formy rozvoja maximum. Naučte sa umeniu rásť cez spätnú väzbu.

RÁMCOVÝ OBSAH:

Prečo sa bojíme prijímať spätnú väzbu?
• EGO a jeho pasce
• Ako zvládnuť EGO

MINDSET – nastavenie mysle
• Ako reagujete na spätnú väzbu?
• Fixná vs. Otvorená myseľ
• Myšlienkové vzorce, ktoré nám bránia byť otvorení

Poskytovanie spätnej väzby
• Rozdiel spätná väzba vs. kritika
• Kroky poskytovania spätnej väzby
• Nácvik na reálnych situáciách z praxe

Prijímanie spätnej väzby
• Techniky reagovania na spätnú väzbu
• Užitočné tipy do praxe

Firemná kultúra otvorená spätnej väzbe
• Ako využiť získané poznatky v praxi (výber ľudí na základe rastového potenciálu …)
• Ako vytvoriť firemnú kultúru otvorenú spätnej väzbe? – workshopová časť
• Príklady z iných firiem – tipy, ktoré zabrali

Jeden krok vpred
• Čo konkrétne chcem zmeniť po návrate zo školenia?

OHLASY OD ÚČASTNÍKOV, KTORÍ UŽ KURZ ABSOLVOVALI

  • Najväčší prínos pre mňa malo naučiť sa prijímať spätnú väzbu a vyťažiť z nej pozitíva.
  • Oceňujem informácie ako poskytnúť negatívnu spätnú väzbu podľa typov ľudí.
  • Perfektné školenie. Oceňujem prax prepojenú s teóriou.
  • Oceňujem zadefinovanie postupu pri dávaní spätnej väzby. Konečne som získal použiteľnú jednoduchú štruktúru, o ktorú sa môžem oprieť.
  • Na lektorovi oceňujem profesionalitu a skúsenosti. Množstvo príkladov, ktoré mi uľahčia zapamätať si informácie.
  • Tento tréning určite odporúčam, otvára nové možnosti/pohľady.

Ak vás informácie zaujali, kontaktujte nás na: info@gtog.eu

Prihlasovací formulár TU.