VÝCHODISKÁ:

Keď sa ľudia začnú učiť istej profesii, vo väčšine vstúpia do obdobia veľkého nasávania informácií. Absolvujú veľa tréningov a školení, sú otvorení novým myšlienkam, dlho a tvrdo rozmýšľajú nad tým, ako si robiť svoju prácu. Hľadajú možnosti, ako sa rozvíjať. Akonáhle sa naučia základy, prestanú sa zlepšovať.
Už ´niečo´ vedia. Je potrebné sa posúvať vpred?

Spätná väzba je najlacnejšia forma rozvoja.
Vyťažte z tejto formy rozvoja maximum. Naučte sa umeniu rásť cez spätnú väzbu.

RÁMCOVÝ OBSAH:

Poskytovanie spätnej väzby

• Základné zásady poskytovania spätnej väzby
• Osvedčená štruktúra poskytovania spätnej väzby

• Najčastejšie chyby pri dávaní spätnej väzby
• Séria cvičení na elimináciu najčastejších chýb
• Nácvik na reálnych situáciách z praxe

Rôzne typy ľudí a spätná väzba
• Typológia ľudí
• Ako prispôsobiť spätnú väzbu podľa typu, ktorému je adresovaná

Radikálna otvoenosť
• Ako rétoricky adaptovať spätnú väzbu podľa situácie

Prečo sa bojíme prijímať spätnú väzbu?
• EGO a jeho pasce

MINDSET – nastavenie mysle
• Ako reagujete na spätnú väzbu?
• Fixná vs. Otvorená myseľ
• Myšlienkové vzorce, ktoré nám bránia byť otvorení

Prijímanie spätnej väzby
• Techniky reagovania na spätnú väzbu
• Užitočné tipy do praxe

Firemná kultúra otvorená spätnej väzbe
• Ako využiť získané poznatky v praxi (výber ľudí na základe rastového potenciálu …)
• Ako vytvoriť firemnú kultúru otvorenú spätnej väzbe? – workshopová časť
• Príklady z iných firiem – tipy, ktoré zabrali

Jeden krok vpred
• Čo konkrétne chcem zmeniť po návrate zo školenia?

OHLASY OD ÚČASTNÍKOV, KTORÍ UŽ KURZ ABSOLVOVALI

 • Veľmi oceňujem aktívny prístup lektorky od začiatku prípravy kurzu až po samotnú realizáciu. Školenie bolo pripravené podľa našich požiadaviek a prispôsobené našim potrebám. Pozitívne hodnotím prepojenie teoretických informácií s praktickými cvičeniami. Najviac oceňujem spôsob akým dokázala Ivanka zapájať všetkých členov školenia do aktivít. Školenie bolo veľmi dynamické, podnetné a určite by som si ho zopakovala.
  Som veľmi rada, že som spoznala Ivanku. Je pre mňa veľkou inšpiráciou a vrelo odporúčam jej školenia všetkým, čo hľadajú kvalitu a individuálny prístup. Páči sa mi jej erudovanosť, nadhľad, profesionalita a nadšenie pre to čo robí. Erika Hűbnerová, HR Business Partner
 • Najväčší prínos pre mňa malo naučiť sa prijímať spätnú väzbu a vyťažiť z nej pozitíva.
 • Oceňujem informácie ako poskytnúť negatívnu spätnú väzbu podľa typov ľudí.
 • Perfektné školenie. Oceňujem prax prepojenú s teóriou.
 • Oceňujem zadefinovanie postupu pri dávaní spätnej väzby. Konečne som získal použiteľnú jednoduchú štruktúru, o ktorú sa môžem oprieť.
 • Na lektorovi oceňujem profesionalitu a skúsenosti. Množstvo príkladov, ktoré mi uľahčia zapamätať si informácie.
 • Tento tréning určite odporúčam, otvára nové možnosti/pohľady.
 • Školenie bolo naozaj super. Jednalo sa síce o online školenie, ale bolo veľmi interaktívne, komunikovali sme medzi sebou, nechýbalo osobne stretnutie. (Katarína Paveleková)
 • Výborne zvládnuté školenie (po obsahovej aj technickej stránke) aj napriek online prostrediu – individuálne úlohy, skupinové úlohy, zvukové ukážky, atď. ĎAKUJEM ZA ÚŽASNÉ ŠKOLENIE! (Ľubica Majstríková)

Ak vás informácie zaujali, kontaktujte nás na: info@gtog.eu

Prihlasovací formulár TU.