Zmena sa nezačína „tam“. Zmena sa začína vnútri. Len keď porozumieme sami sebe a vybudujeme sa zvnútra, zlepšíme sa aj v komunikácii s ostatnými. Naše vzťahy a život budú kvalitnejšie. Naše kurzy vás pripravia na zvládanie rôznych situácií v živote. Môžete sa tešiť na zaujímavé metódy, ktoré vás naučia komunikačným zručnostiam, zvládnutiu ťažkých rozhovorov či správnej sebaprezentácii. Príďte medzi nás. Veď ide o váš život.

Storytelling – Sila ukrytá v príbehu

Nadstavba prezentačných zručností Čo získate absolvovaním kurzu Keď sa účastníkov školenia pýtam, prečo robia prezentácie, najčastejšou odpoveďou je: „Aby sme i […]

Kritické myslenie

Čo získate absolvovaním kurzu V súčasnosti sa na nás valí množstvo informácií. Viete ich posúdiť, kriticky zhodnotiť, čo je pravda a čo nie? Zúčastňujeme sa mno […]

Kurz: Stres a mentálne zdravie

Prečo absolvovať školenie? Doba sa zrýchľuje. Aby sme stihli splniť stanovené normy, zefektívňujeme, a zrýchľujeme. Dokedy? Ide o veľa. Naše telo, myseľ – je ná […]

Kurz: Prezentačné zručnosti

Čo získate absolvovaním kurzu V súčasnosti je potreba prezentovať na verejnosti už samozrejmosťou. Každý prezentátor vie, čo chce povedať. Dôležitá otázka, pred […]

Kurz: Dávanie a prijímanie spätnej väzby

Východiská: Keď sa ľudia začnú učiť istej profesii, vo väčšine vstúpia do obdobia veľkého nasávania informácií. Absolvujú veľa tréningov a školení, sú otvorení […]

Kurz: Konflikt management

Čo získate absolvovaním kurzu Neriešené problémy majú tendenciu narastať, až raz vybuchnú a ukážu svoju silu. Snaha pochopiť, kde problémy vznikajú, je založená […]

Kurz: Komunikácia s rôznymi typmi ľudí

Čo získate absolvovaním kurzu Sme rôzni. Častokrát na to však zabúdame. Pri presviedčaní, prezentovaní propagujeme vlastné názory, bez toho, aby sme sa pozreli […]

Kurz: Design thinking

Čo získate absolvovaním kurzu Dizajnové myslenie je proces, v ktorom sa snažíme porozumieť používateľovi, objaviť jeho (častorkrát nevyslovené potreby), zmapova […]

Kurz: Kreatívne riešenie problémov

Čo získate absolvovaním kurzu Nič sa nemení rýchlejšie než súčasné produkty a riešenia. To, čo vám dnes zabezpečí konkurenčnú výhodu, do pár mesiacov je zastara […]

Kurz: Time management

Prečo absolvovať školenie? Neustále na nás padá množstvo úloh. Na základe čoho sa rozhodnete, čomu dáte prednosť? Každá minúta na tejto planéte je vzácna. Máme […]

Kurz: Tajomstvo reči tela

Čo získate absolvovaním kurzu Spoznáte význam jednotlivých signálov reči tela Objavíte nástroje, ako ľahšie dosahovať svoje ciele prostredníctvom rozpoznania to […]