Ponúkame

Manažérske kurzy - kategória

Manažérske kurzy

Byť dobrým manažérom znamená neustále sa vzdelávať. Správanie k zamestnancom a tímová práca sú kľúčom k spokojnosti pracovníkov v každej firme. Nadobudnutie manažérskych zručností, vám nesmierne uľahčí každý deň v práci.

Osobnostný rozvoj - kategória

Osobnostný rozvoj

Pravidelná práca na sebe nás dokáže spraviť šťastnými. Len keď porozumieme sami sebe, zlepšíme sa aj v komunikácii s ostatnými a zlepšia sa aj vzťahy. Naše kurzy vás pripravia na zvládanie ťažkých období v živote. Môžete sa tešiť na zaujímavé metódy, ktoré vás naučia komunikačným zručnostiam, zvládaniu ťažkých rozhovorov či správnej sebaprezentácii.

Predajné zručnosti - kategória

Predajné zručnosti

Predajné a obchodné zručnosti predajcu zabezpečia firme rýchly rast. Predajcom dáme rady, ktoré vašu firmu posunú o krok vpred. Vďaka jeho novým predajným schopnostiam získate nových zákazníkov a zvýšite objem predaja.

Lektorské zručnosti - kategória

Lektorské zručnosti

Aj lektor by sa mal neustále vzdelávať a vyhľadávať nové trendy v lektorovaní. Prinášame najnovšie know how zo zahraničia. Pracujeme s výsledkami najaktuálnejších štúdií.