Čo odlišuje úspešného predajcu od menej úspešného? Prečo je niekto úspešný vo svojej práci a iný sotva dosahuje priemer? U úspešných ľudí nájdete pár faktorov, ktoré ich spájajú: isté nadstavenie – POSTOJ, vedia AKO robiť veci, CHCÚ niečo dosiahnuť… Ako sú na tom vaši obchodníci?

Kurz: Predajné zručnosti – SPIN Selling

Čo získate absolvovaním kurzu SPIN selling je výborná metóda, ktorou zaangažujete potenciálneho zákazníka do predajného procesu, pričom zistíte aké sú jeho skut […]

Vyhľadávanie podnikateľských nápadov

Čo získate absolvovaním kurzu V súčasnej dobe si spoločnosti, možno naliehavejšie, než inokedy, kladú otázku: „Ako uspieť v boji o svoj podiel na trhu?“. Znižov […]

Kurz: Jedinečná zákaznícka orientácia

Čo získate absolvovaním kurzu Čo by o vás povedali vaši zákazníci? Služby zákazníkom sú konečným testom kvality vašej práce. Môžete predávať najlepšie produkty […]