Pozrite sa na situáciu s odstupom

Využite nestranný konzulting v každej oblasti rozvoja, ktorú ponúkame na našej stránke. Okrem toho vieme byť pre vás užitočný v nasledovných oblastiach:

  • FACILITOVANIE STRETNUTÍ – ak potrebujete sprievodcu komunikácie na workshopoch, poradách, pracovných stretnutiach … Ak potrebujete zladiť rozličné očakávania a nastaviť nové pravidlá fungovania za pomoci nestranného človeka… Častokrát túto službu využívajú firmy pri riešení napätých situácií v tíme, zisťovaní po Prieskume spokojnosti, čo by sa konkrétne malo zmeniť vo firme na základe rozhovorov so zamestnancami, resp. hľadaní strategických riešení v rámci smerovanai firmy.
  • AUDIT EFEKTÍVNOSTI TÍMU – Možnosť získať podrobný obraz vnímania efektívnosti tímu z pohľadu manažéra aj účastníkov.
  • ASSESSMENT CENTRUM/DEVELOPMENT CENTRUM (dizajn a realizácia) – Zverte vedenie AC či DC nezávislým odborníkom, ktorí profesionálne posúdia kvalitu pracovníkov, na ktorých vám záleží.
Konzulting GtoG

Referencie:

Radi by sme vyjadrili spokojnosť so spoločnosťou GtoG, hlavne so spoluprácou s konzultantkou Ivanou Miklovič. Ivana nám pomocou jej profesionality, odbornosti, praktických skúseností a schopnosti nadviazať dôveru s ľuďmi (aj on-line formou) pomohla vo viacerých oblastiach rozvoja ľudí a zvýšenia ich angažovanosti tak v našej predajnej sieti, ako aj na ústredí. Bibiana Pekarčíková, HR manažér, Fortuna