ČO ZÍSKATE ABSOLVOVANÍM KURZU

Dizajnové myslenie je proces, v ktorom sa snažíme porozumieť používateľovi, objaviť jeho (častorkrát nevyslovené potreby), zmapovať všetky možné spôsoby riešenia klientovej potreby. Častokrát potrebujeme spochybniť predpoklady a predefinovať problémy v snahe identifikovať alternatívne stratégie a riešenia, ktoré by pri našej prvotnej úrovni porozumenia nemuseli byť okamžite zrejmé. Odlišnosťou od iných metód je, že nepreferuje dlhoročný výskum a vývoj, ale čo najrýchlejšie vytvorenie prototypu a otestovanie prototypu v praxi – do akej miery navrhnuté riešenie zodpovedá predstavám klienta.

Viaceré z popredných svetových značiek, ako napríklad Apple, Google, Samsung a GE, rýchlo prijali techniky design thinkingu pri hľadaní inovácií. Design thinking sa vyučuje na popredných univerzitách po celom svete vrátane Stanford, Harvard a MIT.

Začnite s dizajnovým myslením! Naučte sa základy inovovania prostredníctvom dizajnového myslenia na našom workshope a krok za krokom začnite s vlastným inovatívnym projektom.
Jediný spôsob, ako sa udržať na trhu ej inovovať, neustále prichádzať s novinkami pre klientov. Preto – inovujte!

RÁMCOVÝ OBSAH:

Potreba neustáleho inovovania
• Meniaci sa svet
• Adaptabilita – prispôsob sa alebo skonči

Základy design thinkingu
• O dizajnovom myslení a dizajnéroch
• Zásady dizajnu
• Čo je design thinking

Vcíťte sa
• Objavte výzvy
• Stretnutie s klientom – ako zistiť potreby klienta
• Porozumenie rôznym nástrojom empatického štúdia

Tvorba návrhov
• Techniky vytvárania rôznorodých nápadov
• Užší výber uskutočniteľného riešenia

Tvorba riešenia – prototypu
• Vypracovanie riešenia – zhmotnenie veľkej myšlienky
• Deľba práce v tíme, ako pracovať s talentami rôznych členov tímu

Testovanie riešenia
• Príprava na prezentáciu pred klientom
• Získavanie spätnej väzby
• Tvorba a vyhodnocovanie záznamov zo spätnej väzby

Inovácia v praxi
• Návrh služieb: Služby verzus služby, vývoj služieb a životný cyklus skúseností.

V prípade záujmu nás kontaktujte na: info@gtog.eu, resp. Prihlasovací formulár TU.