ČO ZÍSKATE ABSOLVOVANÍM KURZU

Sme rôzni. Častokrát na to však zabúdame.

Pri presviedčaní, prezentovaní propagujeme vlastné názory, bez toho, aby sme sa pozreli na situáciu z druhej strany – Čo pohne druhú stranu k akcii? Čo preferuje? Na čo počúva?

Akonáhle spoznáte farebnú typológiu, už nikdy nebudete rovnako vnímať svet …

RÁMCOVÝ OBSAH:

Základný vhľad do Color Code
• Vstupný dotazník
• Základné dimenzie
• Farebný typológia

Charakteristika jednotlivých typov
• Charakteristika jednotlivých typov: silné stránky, slabé stránky
• Identifikácia daného typu po stránke slov a reči tela
• Reakcie v strese – stresové signály jednotlivých typov

Stratégia prispôsobenia
• Potreby daného typu
• Adaptačné stratégie, aby komunikácia bola efektívna
• Nácvik v modelových situáciách: Aktívne počúvanie, identifikácia daného typu, Zvládanie námietok, presviedčanie …

Vedenie rozhovoru s rôznymi typmi ľudí
• Modelové situácie, aplikácia naučeného

Sila komunikácie
• Práca s otázkami – sila otázok v bežnom rozhovore
• Aktívne počúvanie
• Základné chyby, ktorých sa v komunikácii dopúšťame

OHLASY OD ÚČASTNÍKOV, KTORÍ UŽ KURZ ABSOLVOVALI

  • Najväčší význam pre mňa malo nahliadnutie na seba, svoje reakcie
  • Školenie bolo presne také, aké som očakával. Určite mi pomôže pri mojej práci. Už sa teším na ďalšie školenia.

Ak vás informácie zaujali, konatktujte nás na: info@gtog.eu

Prihlasovací formulár TU.