ČO ZÍSKATE ABSOLVOVANÍM KURZU

Neriešené problémy
majú tendenciu narastať,
až raz vybuchnú a ukážu svoju silu.

Snaha pochopiť, kde problémy vznikajú, je založená na predpoklade, že objasnením problému možno nájsť jeho riešenie. Hlboko v nás máme zakorenený a zaužívaný tento myšlienkový model – a to prístup zameraný na problém (snažiaci sa o odhaľovanie príčin problémov, o pomenovávanie a pochopenie blokov a prekážok, ktoré treba odstrániť).

Existuje však aj iný postup, iná cesta ako dosiahnuť želané udržateľné výsledky a to oveľa ľahšie. Prístup zameraný na riešenie býva pre ľudí osviežujúcim prekvapením a radi si ho osvojujú.

RÁMCOVÝ OBSAH:

Zručnosti, ktorými už disponujeme
• Tipy a triky z praxe
• Najčastejšie tipy konfliktov
• Modelová situácia z praxe

Spätná väzba
• Ako poskytovať spätnú väzbu
• Nácvik situácií z praxe

Komunikačné tipy a triky
• Ako zvládať útok a námietky
• Komunikačné techniky na neutralizáciu situácie

Spôsoby riešenia konfliktov – ako reagujem v konflikte?
• Preferovaný spôsob zvládania konfliktov
• Flexibilný štýl riešenia situácií

Riešenie konfliktov
• Štruktúra riešenia konfliktov 1:1, 1:2, jedinec vs. tím
• Nácvik, modelové situácie

Manipulácia
• Čo je manipulácia
• Základné typy manipulátorov
• Stratégie, ktoré manipulátori využívajú
• Nácvik kontramanipulatívnych techník

Typológia ľudí
• Typy ľudí a ako rôzne prijímajú spätnú väzbu

OHLASY OD ÚČASTNÍKOV, KTORÍ UŽ KURZ ABSOLVOVALI

  • Najväčší význam pre mňa malo nahliadnutie na seba, svoje reakcie
  • Školenie bolo presne také, aké som očakával. Určite mi pomôže pri mojej práci. Už sa teším na ďalšie školenia.
  • Odporúčam zúčastniť sa. Dozviete sa veľa nových a zaujímavých informácií použiteľných v praxi. 
  • Všetky témy boli pre mňa prínosné, poznatky využijem v v práci. Školenie bolo prínosom.
  • Oceňujem spôsoby a návody na zvládanie konfliktov v práci. (Dana Pakajňáková)

Ak vás informácie zaujali, konatktujte nás na: info@gtog.eu

Prihlasovací formulár TU.