Ako posilňovať svoju psychickú odolnosť?

VÝCHODISKÁ:

Adverzity kvocient (AQ) určuje, ako odpovedáte na tlak a výzvy,  ktorým  čelíte v živote.

Olivy pod tlakom vydávajú najlepšiu šťavu. Ľudia pod tlakom dokážu vyžmýkať svoje najlepšie schopnosti. Musia však tlaku najskôr porozumieť. Kľúčová myšlienka Adversity managementu je: Nie je dôležité, čo nás tlačí, ale ako sa s tým vyrovnávame.

Ako si udržať psychickú silu v čase plnom zmien, neistôt a napätia? Každý z nás má istý stupeň psychickej sily, pričom vždy existuje priestor na zlepšenie. Rozvíjanie psychickej sily je o zdokonaľovaní schopnosti ovládať svoje emócie, riadiť svoje myšlienky a uchovať si pokojnú myseľ aj napriek okolnostiam.

Známkou šampióna je schopnosť vyhrať,
keď sa veci až tak nedaria
– keď sa veci nevyvíjajú podľa očakávaní
a vaše emócie vás chcú ťahať dolu …

Je veľká pravdepodobnosť, že počas života sa stretnete s výzvami. Je dobré poznať techniky, ktoré vám pomôžu prekonať životné krízy.

 NAUČÍTE SA:

• Techniky zvládania emócií
• Techniky budovania psychickej stability

RÁMCOVÝ OBSAH:

Čo je to adverzita a čo reziliencia?
• Rýchle tipy na zvládanie tlaku v živote a v práci
• Zdroje, ktorými už disponujeme

 Emočná stabilita
• Emócie a ich typické spôsoby prejavovania
• Techniky zvládania vypuklých emócií

Typy ľudí z hľadiska AQ
• Kde sa nachádzam?
• Typológia ľudí z hľadiska AQ
• Aké je moje AQ? – dotazník na zistenie individuálneho Kvocientu adverzity (AQ)

Od čoho sa odvíja naša adverzita?
• Dimenzie, ktorý vplývajú na to, ako reagujete na tlak

Dlhodobé techniky budovania adverzity

• Schopnosť čeliť realite

• Techniky práce s mysľou

• Vynaliezavosť pri hľadaní riešení na životné krízy

• Vytrvalosť a orientácia na cieľ

• Burza nápadov – tipy na riešenie rôznych životných situácií

Techniky:
• Case studies
• Analýza videonahrávok
• Zážitkové interaktívne techniky

OHLASY OD ÚČASTNÍKOV, KTORÍ UŽ ABSOLVOVALI ŠKOLENIE

  • 100% odporúčam – Najlepšie a najprínosnejšie školenie, akého som sa kedy zúčastnila(Zuzana Minčátová)
  • Najväčší prínos pre mňa malo, že to bolo nielen do pracovného života, ale aj do súkromného. Takisto sa mi páčilo, že sme popisovali konkrétne situácie z našich životov (Valéria Halamová)
  • Oceňujem praktické príklady na zvládanie tlaku. Lektorka mala jasný a zaujímavý prejav. Výborne prekladala teoretickú časť s praktickou (cvičenia, videá). (Gabriela Beliš)
  • Oceňujem nové tipy a triky. Vidno, že lektorka má dlhoročné skúsenosti s prezentovaním a vedením kurzov. Najlepší tréning v mojom živote, bol príkladom toho, ako má tréning vyzerať. (Barbara Fedor)
  • Oceňujem výborný prístup, kompetentnosť, energickosť školiteľky. Školenie bolo excelentné. Ďakujem školiteľke za skvele školenie. (Zuzana Mohamadová)
  • Oceňujem pripravenosť lektorky, schopnosť reagovať pohotovo na všetky otázky, rozhľad v danej problematike, celková energia vyžarujúca z osobnosti, prístup. Na školení oceňujem možnosť zamyslieť sa nad danou problematikou, možnosť konzultovať s ostatnými, nové metódy a techniky.  (Marta Bindasová)
  • Oceňujem celkový koncept školenia – každá jeho časť bola prínosná. Dúfam, že v budúcnosti budem mať možnosť zúčastniť sa Ďalšieho školenia pod vedením tejto lektorky. (Ivana Ferenczy)
  • Celé školenie bolo užitočné, cvičenia na každú tému, ktorú sme preberali a ktoré môžem využiť v pracovnom aj osobnom živote. Školenie bolo obohatené o nádherné videá, silné príbehy a cvičenia.(Mária Verešová)

Prihlasovací formulár TU.

AKO DOPLNOK ROZVOJA V DANEJ OBLASTI ODPORÚČAME:

Adverzity manažment kartičky – 80 techník na podporu psychickej odolnosti

ADVERZITY MANAŽMENT – 80 techník na posilnenie psychickej odolnosti – kartičky

O