Sú situácie, keď potrebujete na záver prezentácie vyvolať isté emócie. Nechcete nechať publikum odísť chladných. Čo robiť v takomto prípade?
Ukončite svoju prezentáciu s veľkou pompéznosťou, nie s otrepanou frázou.Namiesto paľby povrchného „ďakujem“, zvážte použitie chytľavých myšlienok, ktoré vystrelíte z pódia.

Ak vyberiete správnu techniku záveru, je veľká pravdepodobnosť že spustíte aplauz na druhej strane.  Nechajte sa inšpirovať typmi od Petra Jeffa, ako uzatvoriť prezentáciu vo veľkom štýle.

Príklad si môžeme brať z niektorých veľkých politikov (A. Lincol, W. Churchill), lídrov biznisu (S. Jobs) a vplyvných rečníkov (A. Robbins), ktorí nekončia svoju reč s povrchným a bežným „Ďakujem“. To je príliš jednoduché. A príliš lenivé.
Chce to dávku kreatívneho myslenia a pôsobivého prejavu, aby ste ukončili prezentáciu silným záverom. Wiliam Safire vydal zaujímavú publikáciu: Lend Me Your Ears: Great Speeches in History. Iba sedem z 217 prejavov zo zoznamu sa končilo stručným „Ďakujem“.

„Namiesto vystrelenia povrchného „ďakujem“, zvážte vypustenie ohňostroja silných myšlienok z pódia“.
Peter Jeff

Peter Jeff na svojej webovej stránke uvádza niekoľko inšpiratívnych tipov:
• Knižné ukončenie
• Výzva
• Echo uzatvorenie
• Opakovanie
• Titulok
• Spievanie piesne
• Filmové uzatvorenie
• Uzatvorenie spätným volaním
• Citát
• Uzatvorenie treťou stranou

Knižné ukončenie

Vráťte sa k otvoreniu prezentácie (anekdote či citátu, ktorý ste použili): „Naše stretnutie sme začali myšlienkou ..“ a pripojte kľúčové posolstvá, ktoré chcete, aby si účastníci odniesli. Toto vytvorí symetriu ako to istotne poznáte z trojkrokového návodu: „Povedzte, čo idete povedať, Povedzte to  a na záver Zopakujte, čo ste povedali“.

Výzva

Vyzvite publikum, aby aplikovali to, čo ste im povedali v prejave. Ak budete uzatvárať týmto štýlom, môžete povedať:
Nastal čas, aby ste sa zmenili z pozorovateľov na hlavných hrdinov. Spomeňme si na inšpiratívne slová, ktoré povedal prezident USA Theodore Roosvelt:
„Je oveľa lepšie odvážiť sa urobiť silné veci, vyhrať úchvatné víťazstvá napriek tomu že občas zlyháme, než zotrvať v chudobnom duchu, ktorý sa ani neteší, ani netrpí, pretože žije v šedom pološere, ktoré nepozná ani víťazstvo ani porážku.
Máme príliš veľa roboty, než aby sme sedeli len tak popri. Potrebujeme vykročiť zo šedého pološera do žiarivého slnka, aby sme mohli uvidieť svitanie bežného dňa“.

Echo uzatvorenie

„Posledné slová  kryštalizujú vaše myšlienky, dávajú do života vaše posolstvo, a mobilizujú vašich účastníkov“.
Peter Jeff

Zamerajte sa na jedno slovo v citáte a zvýraznite toto slovo tak, že ho budete opakovať vo finálnom bode.
Príklad: Všimnite si v nasledovnej časti päť krát použitého slova „robiť“, ktoré bolo použité na záver prejavu, aby sa zdôraznilo zapojenie účastníkov do vzdelávacieho procesu:
„Pred viac ako 450 rokov p.n.l. Konfucius povedal: „Čo počujem – zabudnem; čo vidím, to si zapamätám; čo robím – tomu porozumiem!“.
Poďme to urobiť spoločne. Počuli sme, čo máme urobiť. Videli sme, čo je potrebné urobiť. Teraz nastal čas, aby sme to urobili a spolu, to zvládneme!“.

Opakovanie

Tento  spôsob ukončenia je podobný ako Echo ukončenie, lenže namiesto slova si nájdete frázu, ktorú štruktúrujte do opakujúceho sa formátu, ktorý bude udierať na rytmus ako bubny, vytvorí zosilňujúci sa záver motivačnej reči:
„Architekti to nemôžu obnoviť.
Biznis to nemôže začleniť.
Kostoly to nemôžu prikázať.
Developeri to nemôžu inovovať.
Inžinieri to nemôžu vypočítať.
Vláda to nemôže zlegitimovať.
Technici to nemôžu vytvoriť.
Jedine VY to môžete zariadiť“.

Titulok

Dajte vašej prezentácii provokatívny názov (titulok), ktorý uchová vaše posolstvo zapamätateľné. Následne použite titulok prejavu ako záverečné slová, aby ste podnietili publikum naplno premýšľať o tom, čo počuli, posilnili názov prejavu, ktorý ste predniesli.
Názov: Kto je tu najlepší?; resp. Začínajte od konca.

Spievanie piesne

Požiadajte publikum, aby zopakovalo niekoľkokrát frázu, ktorú ste použili v prejave. Dajme tomu, že vaša fráza je: „Spolu vyhráme“. Opakujte túto frázu opäť a opäť. Potom, tesne pred ukončením prezentácie vyzvite publikum: „Verím, že každý jeden z vás je talentovaný, každý z nás je niečím hnaný. Viem, že nikto sám to nedokáže, ale (pauza) spolu (pauza) to (pauza … až pokiaľ publikum nedopovie frázu).

Filmové uzatvorenie

Robte si zoznam známych kníh a filmov. Napríklad, v záverečnej reči o prezretosti produktovej línie a potrebe zanechať to minulosti a vytvoriť nové a odlišné produkty, šéf môže uzatvoriť reč s odvolaním sa na vzrastajúcu bolesť. Rečník sa zmieni o záverečnej scéne z filmu Summer of ´42. Hlavná postava je Hermie. Teraz, ako dospelý, spomína na stratenú adolescenciu:
„Život pozostáva z malých príchodov a odchodov. A ku všetkému, čo si berieme so sebou existuje niečo, čo zanechávame. V lete 1942, sme zaútočili na Pobrežnú strážnu stanicu štyri krát. Videli sme 5 filmov. A mali sme 9 daždivých dní. Benji si rozbil hodinky. Oskar sa vzdal harmoniky. A, istým spôsobom, ja som stratila Hermie, navždy.
Ale taktiež, tento rok, istým spôsobom, sme stratili našu starú spoločnosť.
Teraz sa posúvame smerom k silnejšej, zrelšej spoločnosti“.

Uzatvorenie spätným volaním

Vráťte sa späť k príbehu, ktorý ste povedali a kde nejaká aktivita bola nedokončená. Následne vezmite príbeh a uzatvorte ho okolo svojej témy.
Príklad:
„Pamätáte sa na tie bublinky, ktoré ako štvorročný držal veľmi jemne v svojich rukách? Ako vieme, tieto isté jemné ruky teraz zručne balansujú okolo stoviek ľudských sŕdc. Dnes je chirurgom“.

Uzatvorenie citátom

Použite slávny citát, na základe ktorého si získate pozornosť publika rovnakým spôsobom ako keď zapnete svetlo.
Príklad: ak ste uzatvárali reč so zdôraznením na sebadôveru pri zvládaní tlaku, môžete povedať:
„Musíme byť ako vtáci – vtáci, ktorých autor Viktor Hugo pozoroval – vtáci, ktorí podchvíľou popri svojom lete oddychujú, na slnečných konároch – na vetve, ktorá sa akiste zlomí – hoci cítia, že sa zlomí, stále spievajú, vediac, že majú krídla“.

Uzatvorenie treťou stranou

Využite citát poznamenaný treťou stranou, ktorá bude uzatvárať. Použite citát v kontexte vášho posolstva. Použite premisu tohto citátu, aby ste zarámovali váš záver, čím poslúži ako výťah, ktorý vyzdvihne vaše posolstvo vyššie, aby ho publikum viac ocenilo.
Ak vediete prejav na zdôraznenie prijatia zmien, môžete povedať:
„Zmeny sa stávajú štýlom života, aby sme žili lepšie. Spomíname si na pohľad prezidenta Abrahama Lincolna, na pokraji občianskej vojny a bojom voči dlhoročnej trvajúcej  tradícii otroctva v USA dátujúceho spätne k Georgovi Washingtonovi a Thomasovi Jeffersonovi, ktorí vlastnili otrokov. Lincoln a pozeral zmene priamo do očí a povedal:
´Dogmy tichej minulosti sú neadekvátne pre búrlivú prítomnosť a budúcnosť. Ako sú naše okolnosti nové, musíme premýšľať po novom a konať po novom.
Musíme.
Potrebujeme sa pozerať na tento starý zvyk novým spôsobom – nie iba pre dnešok, ale aby sme vytvorili budúcnosť hodnotnejšiu, naplnenejšiu, zaujímavejšiu, pretože zmeny robíme dnes. S vašou pomocou môžeme myslieť po novom a konať po novom vo veciach minulých´“.

Môžete uzatvárať vaše prejavy po novom. Veríme, že aj na základe uvedených techník sa vám podarí zapáliť myslenie účastníkov. Zapáliť ich vnútorné svetlo. Zapáliť štipľavé salvy v prchavých sekundách vášho prejavu. A uistiť sa, že vaše posolstvo bude zvučať v ušiach vašich účastníkov ešte dlhý čas.

Hlavný zdroj:
• Jeff Peter: 10 Ways to End Your Speech with a Bang, 2009, http://sixminutes.dlugan.com/10-ways-to-end-your-speech/

Doporučujeme:
• Atkinson Max: Lend Me Your Ears. All You Need To Know About Making Speeches and Presentations
• Safire Wiliam: Lend Me Your Ears: Great Speeches in History