Stojíte pred úlohou odprezentovať report, finančné ukazovatele, resp. výsledky marketingovej kampane. Žiadne dáta nepomôžu, ak im vaše publikum nerozumie, resp. ak to prezentujete formou, ktorá uspáva publikum.
Ako vdýchnuť číslam život? Ako odprezentovať dáta tak, aby bolo publikum nadšené?

Na úvod spomeniem moje heslo: „Neexistujú suché témy, je len suchý prezentátor“. Tak poďme sa pozrieť na to, ako urobiť aj dátové prezentácie zaujímavejšími.

1. Vysvetlite kontext

Keď sa pracuje s číslami, je potrebné s nimi pracovať v kontexte.
Na úvod vysvetlite pozadie – akou témou sa zaoberáte v súčasnosti (čo chcete dosiahnuť), čo ste skúmali, až potom na čo ste prišli. Zasaďte údaje do kontextu.

2. Vyjasnite si, čo sú kľúčové ukazovatele úspechu

Môžete prezentovať veľa čísel, ohúriť publikum nádhernými grafmi, no vo finále firmu zaujíma jediná vec: darí sa jej, alebo nedarí (je v zisku, alebo v strate).

Príklad – Príde sanitka k pacientovi. Ako prvé skontroluje životné funkcie: dych, teplota, tlak a tep. Ak odchádzajú životné funkcie, zbytočne bude lekár zachraňovať nohu a zastavovať krvácanie. Ak lekár nebude sledovať životné funkcie, človek prestane dýchať a je po ňom.
Podobne je to s firmou. Ak nebude sledovať životné funkcie, skončí.
Čo sú kľúčové životné funkcie, aby sa darilo vášmu oddeleniu?

Jasne si zadefinujte, čo sú kľúčové ukazovatele úspechu vo vašej oblasti. Na tie sa zamerajte – tie sledujte v medziobdobí.

3. Vyberte kľúčové informácie

Častou chybou je, že prezentátor ukáže slide s množstvom čísel, grafov, tabuliek – zdieľa príliš veľa detailov naraz. Je to najrýchlejší spôsob, ako zmiasť svoje publikum. Vyberte relevantné dáta, na ktoré chcete upozorniť, resp. ich zvýraznite farebne.

Zdieľať by ste mali údaje, ktoré podporujú hlavnú ideu (zistenie). Ak chcete mať svoje dáta pod kontrolou, položte si otázku: „Aké najdôležitejšie posolstvo chcem odkomunikovať z týchto údajov?“

4. Vizuálne zvýraznite „Aha!“ momenty

Aha momenty sú údaje, ktoré odhaľujú niečo zásadné.
Pohrajte sa s vizuálnou stránkou.
Ako graficky zobraziť údaje tak, aby publikum získalo rýchly vhľad, o čo ide?

5. Vdýchnite číslam život

Aby ľudia lepšie porozumeli číslam, ktoré prezentujete, využite silu metafor. Porovnajte to, čo ste zistili s príkladom z úplne inej oblasti.
Dajme tomu, že chcete odprezentovať zistenie: „36% zamestnávateľov v Holandsku malo v roku 2016 vypracovanú zdravotnú stratégiu“.

Vysvetlite, čo to znamená: To znamená, že akoby 2/3 zamestnávateľov sa buď nezaujímali o zdravie, alebo dávali dôraz na produktivitu – prinášanie výsledkov a len 1/3 zaujímalo, v akom fyzickom, psychickom rozpoložení sú ich ľudia.

Na prehĺbenie porozumenia použite príklady z inej oblasti, než podnikáte vy:
Je to akoby 2/3 zamestnávateľov sa prioritne zaujímalo o to, koľko kusov denne im ich stroje vyrobia a len 1/3 sa zaujímala o kondíciu a údržbu technických zariadení.

Resp. Je to akoby len 1/3 pestovateľov pátrala po tom, aké podmienky vytvoriť kríčkovým cherry paradajkám, aby im prinášali viac plodov (resp. 1/3 chovateľov malo záujem nosniciam vytvoriť podmienky, aby znášali viac vajíčok).

Malá pomôcka – ak budete hľadať prirovnanie, povedzte si vetu: „Je to ako …“ a pátrajte po podobnosti z inej oblasti života.

6. Poukážte na trend

Na základe jedného bodu, jedného čísla nevieme posúdiť nič, pokiaľ číslo nevidíme v súvislosti s ďalšími ukazovateľmi.

Predstavte si, že lekár vás postaví na váhu, skonštatuje číslo, ktoré mu váha ukazuje. Pokiaľ nemá informácie, či je to viac, alebo menej, nevie sa k údaju vyjadriť. Aktuálna hmotnosť je len číslo.

Ak by som povedala, že investujeme do vzdelávania zamestnancov 500 eur na osobu,– je to veľa, alebo málo? Nevieme povedať, pokiaľ sa nepozrieme na to, koľko sme investovali v predchádzajúcich rokoch, nepozrieme sa na to, koľko investujú najlepší na trhu, neporovnáme s najúspešnejšími spoločnosťami vo svete.
Všímajte si trendovosť.

7. Pátrajte po súvislostiach

Opäť, čísla sami o sebe nič neznamenajú, ak ich nedáme do súvislostí. Pátrajte po odpovediach: S čím súvisí výsledok? Čím je ovplyvnený? Aké súvislosti ste si všimli?
Častokrát pri tejto časti bývajú najzaujímavejšie a najužitočnejšie diskusie, ktoré prinášajú návrhy na zmenu do ďalšieho obdobia.

Prezentujete ľudom a nie obrazovke

A na záver malá pripomienka – nezabúdajte, že prezentujete ľudom a nie obrazovke. Aj to, koľko času sa pozeráte na ľudí a koľko sa pozeráte na plátno či na obrazovku má vplyv na to, do akej miery sa cítia ľudia byť zainvolovaní do diania.

Dúfam, že tieto tipy na prezentáciu údajov vám pomôžu v praxi. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o všeobecných zásadách prezentovania, ako urobiť z prezentácií umelecké dielo, pripravili sme pre vás video kurz Prezentačné zručnosti: Zaujmi – Presvedč – Inšpiruj!:
https://stretch.sk/courses/prezentacne-zrucnosti-zaujmi-presvedc-inspiruj/

Prípadne náš kurz pre firmy: https://gtog.eu/treningy/prezentacne-zrucnosti/