Prekvapenia sú novým normálom. 
Odolnosť je nová zručnosť.

Psychická odolnosť je kľúčovou schopnosťou, ktorá zohráva rolu, keď jednotlivci a organizácie musia prekonať významné prekážky. Schopnosť byť flexibilný a rýchlo sa adaptovať na novú situáciu dramaticky ovplyvnia našu úroveň budúceho úspechu. Jednou zo zodpovedností vrcholového manažmentu je rozvíjať ľudí v oblastiach, ktoré vám zabezpečia prežitie.

Počas tohto extrémneho obdobia sme pozorovali množstvo stratégií a prístupov, ktoré využívajú spoločnosti všetkých veľkostí. Zatiaľ čo niektorí prijímajú technologický pokrok a ich vplyv, iní dúfajú, že ich podniky sa vrátia k „starému“ normálu. To, či redefinujete svoj obchodný model, alebo sa snažíte zlepšiť, čo ste vždy robili, môžete si byť istí, že v nasledujúcich mesiacoch a rokoch budete musieť čeliť významným výzvam. Je isté, že spôsob, akým budete reagovať a riešiť neúspechy a výzvy, bude určite určujúcim faktorom toho, ako vaše podnikanie prežije a bude prosperovať.

Firmu tvoria ľudia

Zmena sama o sebe nie je zdrojom konkurenčnej výhody. Skutočná konkurenčná výhoda je podmienená rýchlosťou, rozsahom a smerom, s ktorou sa organizácia mení. Zrýchlenie cyklu zmeny je závislé od pripravenosti zúčastnených. Ak ľudia nie sú na jednej palube, žiadne množstvo mítingov nezmení veci.

Ako sú vaši ľudia mentálne pripravení na zvládanie zmien? A ako sú na tom vaši lídri. Platí tu podobne ako aj v rodine – ak je spokojná matka, sú spokojné aj deti; ak je manažment odolný, sú spokojní aj ľudia, ktorých lídri vedú. Veď ako už prehlásil Darwin: ´Nie je to najsilnejší druh, ktorý prežije, ani nie najinteligentnejší, ale ten, ktorý najviac reaguje na zmenu´.
Ako ste na tom s psychickou odolnosťou a so zvládaním zmien?

Predstavte si firmu, ktorá prechádza radikálnymi zmenami. Dá sa očakávať, že účinky stresu, ktoré spôsobujú zmeny, budú škodlivé pre zamestnancov. Nakoniec môže ísť o ich živobytie. Práve týmto fenoménom sa zaoberala výskumná štúdia uskutočnená dvoma konzultantmi v oblasti riadenia.Počas dvanástich rokov študovali S. Maddi a D. Khoshaba zamestnancov veľkej americkej telekomunikačnej spoločnosti v čase, keď sa tento priemysel dereguloval. Spoločnosť sa neustále menila a hlavne dochádzalo k redukcii pracovných miest. To, čo však výskum ukázal, bolo najviac prekvapujúce.

Počas dvanásťročného obdobia, v ktorom sa štúdia uskutočnila, takmer 50% zamestnancov stratilo prácu a ďalšie dve tretiny zažili významné stresujúce životné udalosti (vrátane rozvodu, problémov duševného zdravia ako depresia a úzkosť a infarkty). Napriek tomu jedna tretina pracovníkov nielenže prežila obrovskú výzvu, ktorej čelili, ale aj prosperovala!

Maddi a Khoshaba (2006) vo svojej knihe nazvanej ‘Resilience at work: how to succeed no matter what life throws at you’ uvádzajú, že časť jednotlivcov, ktorých študovali, si udržali svoje pozície, resp. sa dostali na vyššie pozície, zatiaľ čo tí, ktorí stratili prácu, buď založili svoje vlastné spoločnosti, alebo prijali „strategicky dôležité“ zamestnanie v iných spoločnostiach.

Odolní zamestnanci

Na základe uvedených výsledkov sa až natíska otázka: Čím to je, že istá skupina prosperuje napriek nepriaznivej situácii? V čom sa títo zamestnanci odlišujú? Aké zručnosti majú odolní jednotlivci?

Viacero psychológov sa snažilo zistiť, čo spôsobuje, že istí zamestnanci sú napriek rôznym situáciám psychicky odolní. Medzi charakteristiky, ktorými disponujú odolní ľudia patria:
Ochota podstúpiť výzvu – Ochota pustiť sa do náročnej úlohy, výzvy.
Optimistický pohľad – zachovanie si viery v pozitívny záver, správne nastavenie mysle počas prekonávania nepríjemného obdobia.
Myšlienková flexibilita – tendencia premýšľať o mnohých rôznych hľadiskách
Riadenie emócií – schopnosť zvládať vypuklé emócie – prioritne svoje, ale aj druhých.
Sebazdokonaľovanie – rozvoj alebo zlepšenie seba samého, sebareflexia, neustály proces učenia aj z neúspechov.
Rozhodnosť – schopnosť rozhodnúť sa v náročnej situácii a prevziať zodpovednosť za rozhodnutie.
Vnímanie reality – tendencia byť priamy, objektívny a presný pri vnímaní situácie, neskresľovanie reality.
• Vytrvalosť – tendencia pokračovať k cieľu aj napriek rôznym prekážkam.

Zistilo sa, že osobnostná črta odolnosti tlmí alebo zmierňuje negatívne účinky stresujúcich udalostí alebo nepriazni osudu (Jackson, Frito, & Edenborough, 2007).

Sú to ťažké dni – časy, ktoré odhaľujú,
kto naozaj ste, ukazujú vaše skutočné jadro.
Budete definovaní nielen tým, čo ste dosiahli,
ale aj tým, ako prežijete.

Tak, ako je možné odsledovať a skúmať odolnosť jednotlivca, je možné zistiť aj odolnosť firmy.

Aké je AQ vašej firmy?

Paul Stoltz, priekopník v oblasti adverzity manažmentu, sa zaoberal vzťahom medzi schopnosťou firmy reagovať na zmeny a schopnosťou jej zamestnancov zvládať tlak. Zistil, že medzi obidvomi premennými je silný vzťah.
Ako hovorí: „Existuje päť kontrolných znakov, že organizácia by mala uvažovať o preškolení, resp. výmene zamestnancov. Výstražné signály, ktoré by si manažment mal všímať sú: 1. Ľudia s ťažkosťami prijímajú zmeny. Ľudia bojujú o zachovanie súčasného stavu. 2. Inovácia je postupná a nemá zásadný prielom.“

Perfektný spôsob, ako odkryť firemné AQ je pozorovať správanie ľudí. Následne sa opýtať jednotlivcov, prečo urobili to, čo urobili. Neprestávajte v kladení otázky Prečo? – každá otázka pôjde o úroveň nižšie, až narazíte na skryté dno – podstatné, často nevypovedané pravidlo tohto správania. Takéto pravidlá, či normy sú veľmi vplyvnými prvkami organizačného správania.

Odolnosť sa dá trénovať
Odolnosť je aktívny, dynamický proces. Ako zistil Centre for Confidence and Wellbeing: „Dobrou správou je, že aj keď sa zdá, že sa niektorí ľudia narodia s väčšou odolnosťou ako iní, tí, ktorých odolnosť je nižšia, sa môžu naučiť, ako zvýšiť svoju schopnosť byť psychicky odolný“. Takže odolnosť sa dá zvýšiť!

Ako ja stále tvrdím – psychická odolnosť výrazne určuje našu kvalitu života. Odolní ľudi atrpia menej a kratšiu dobu. Preto má význam trénovať psychickú odolnosť – svoju, ako aj svojich zamestnancov.

TIPY NA POSILNENIE PSYCHICKEJ ODOLNOSTI VAŠICH ĽUDÍ:

Intenzívny tréningový program: MENTÁLNA ODOLNOSŤ

Školenie adverzity manažment:

https://gtog.eu/osobnostny-rozvoj/adverzity-management/

Školenie stres a mentálne zdravie

https://gtog.eu/stres-a-mentalne-zdravie/

Tip na darček pre vašich zamestnancov – ADVERZITY MANAŽMENT KARTIČKY

 

ZDROJE:
Salvatore r. Maddi (author), D: Resilience at Work: How to Succeed No Matter What Life Throws
http://whattheythink.com/articles/65015-resilience-perseverance-time-change/
https://hbr.org/2013/07/surprises-are-the-new-normal-r.html
Paul Scholtz: Adversity quotient
Jackson, Frito, & Edenborough: Personal resilience as a strategy for surviving and thriving in the face of workplace adversity