Vediete produktové školenia? Školíte zákon, smernice, procesy?

Častokrát sa tu podávajú dôležité informácie, no práve na týchto školeniach účastníci zaspávajú. Prečo?
1. Lebo sú presýtené  „mäsom“– množstvom informácií. Ako by ste sa cítili vy, ak by vás niekto celý deň „kŕmil“ dôležitými informáciami? Koľko z nich by ste si zapamätali?
2. Sú podávané monotónnou formou: slide a nasleduje prúd slov; slide – prúd slov; slide – slová v rovnakej intenzite, farbe hlasu, tempe, zívnete a … pristihnete sa pri tom, že ste mysľou niekde úplne inde.

Ak si účastníci po vašej prezentácii zapamätali minimum informácií, načo ste potom organizovali školenie? Nebolo by lepšie poslať informácie mailom, nech si ich účastníci naštudujú?

Ak patríte medzi typy, ktoré chcú tento zaužívaný spôsob prezentovania zmeniť, ponúkame vám niekoľko tipov, ako aj z naoko nezaujímavých tém urobiť pútavé školenie:

Čím viac je vaše školenie nabité faktami, tým viac potrebujete zaraďovať prvky na odľahčenie témy. Tým dosiahnete, že celkovo téma bude ´viac stráviteľná´.
Ako?
• Zmena ako základ udržania pozornosti. Pozornosť po istom čase klesá. Ak bude pracovať monotónnym tempom, predvídateľným štýlom (účastníci presne vedia, čo bude nasledovať)  – ako chcete, aby vás účastníci počúvali (a odniesli si to, čo sa majú dozvedieť???).
Ako sa tomu vyhnúť? Zmenou. Striedajte spôsoby práce. Veďte monológ, no po čase rozprúďte diskusiu. Striedanie prezentovanie cez Power Point s prácou  s flipchartom, prezentujte vy a následne dajte účastníkom skupinovú prácu ….

• Zakomponujte do prezentácií analógie (prirovnania). Čomu najmenej rozumejú vaši účastníci? Ktorým pojmom, procesom nerozumejú? Pátrajte po analógiách z iných oblastí fungovania.
Keď som školila istú telekomunikačnú spoločnosť, účastníkom sme dali cvičenie, kde museli „bežným jazykom“ na mimopracovných príkladoch vysvetliť pojmy, ako je napr.: spliter, ruter, LAN, osobný firewall, virtuálny asistent …. Na tomto cvičení sa častokrát nádherne ukáže, kto rozumie kľúčovým princípom a kto má medzery …

• Príklady – z reálnej praxe, čo sa stalo vám, kolegom, skutočné prípady, ktoré ste riešili. Týmto krokom prepojíte teoretické informácie s praxou.
S príkladmi môžete pracovať rôznou formou – buď priamo nastolíte situáciu a poviete riešenie, alebo necháte účastníkov, nech sami premýšľajú, ako by danú situáciu vyriešili (tým zenergizujete skupinu).

• Príbehy – ľudia milujú príbehy. Príbehy sú ako „dochucovacie prostriedky“ prezentácie. Môže ísť aj o príbehy z mimopracovnej oblasti, ktoré však v závere prepojíte na tému, ktorou sa zaoberáte (vysvetlíte, resp. vyzvete účastníkov, aby premýšľali, ako uvedený príbeh súvisí s témou, čo sa ním chcelo povedať …).

• Videá – Krátke ukážky na podporu pochopenia daného javu – opäť ako pri príbehoch, môžu sa priamo týkať témy, alebo môžu byť mimopracovné, ktoré sa však v nejakom biode dotýkajú preberanej témy. Resp. ich môžete uvádzať na začiatok daného bloku, po prestávke, kým sa všetci účastníci zoskupia do miestnosti.
Týmto zapojíte do školenia aj pravú hemisféru, vtiahnete do akcie emócie, čím vytvoríte balans medzi raciom a emóciami.

• Interaktivita, Práca s otázkami – Nepuďte mudrcom na javisku. Buďte facilitátorom diskusie. Účastníci už prichádzajú s istým množstvom informácií, skúseností – berte to ako zdroj. Ingrediencie pre „uvarenie“ toho najlepšieho skolenia, ktoré z ponúkaných možností môžete uvariť. Čím viac sú účastníci vtiahnutí do diania, tým viac majú pocit, že je to ICH školenie.

• Skupinová práca – Prestriedajte nalievanie informácií skupinovou prácou. Častokrát tie informácie, ktoré sú najsuchšou časťou školenia sa dajú nádherne naučiť účastníkov cez ich zapojenie. Dajte účastníkom úlohu (napr. definícia pojmov; ako si myslia, že je proces nadstavený; riešenie prípadových štúdií), nech prídu na odpovede sami a vy to v závere zhrniete, „upracete“.

• Prvky opakovania – tak toto je najviac prehliadaná časť, ktorá vám však zabezpečí najväčší úspech (z hľadiska, či sa účastníci skutočne naučili to, čo sa naučiť mali). Je nemožné naučiť sa informácie tým, že budeme počúvať informácie tri hodiny, pol dňa, celý deň či týždeň bez toho, aby sme mali priestor zastaviť sa a zrekapitulovať naučené, overiť si, čo vieme a kde máme ešte otázniky …
Nebežte s informáciami vpred. Využité malé (hoci 5 minútové) pauzy, kde si overíte, či účastníci preberanej téme rozumejú. Dá sa to urobiť rôznymi hravými formami. Napr. hra pravda/nepravda (kde prednesiete výrok a účastníci majú povedať, či je pravdivý, alebo nie); domino (kde dáte účastníkom kartičky, na časti z nich budú napísané pojmy, na druhej časti definície pojmov a úlohou účastníkov je ich spárovať ….). Možností je veľa.
Viac tipov – Pozri TU

• Energizéry po obede – ak na školení zapájate prioritne rozum, vytiahnite účastníkov z požívania tejto časti mozgu. Zaraďte rôzne energizujúce hry (najlepšie pohybové). Možno sa vám to zdá v tomto momente paradox voči tomu, čo robíte, no uvidíte, že účastníci to ocenia.

• Využite multizmyslovú skúsenosť – Howard Gardner, profesor na Harwarde, prišiel so zaujímavou informáciou. Doposiaľ sme verili, že existuje len jeden druh inteligencie (IQ). Pán Gardner zistil, že každý sme šikovní, len iným spôsobom. Niekomu z nás ide lepšie logické myslenie, druhí vie brilantne používať jazyk, ďalší typ je hudobne nadaný, resp. pohybovo. To, k čomu inklinujeme zároveň indikuje kanál, ktorým sa s ľahkosťou učíme. Zaraďte preto do školení informácie o multi inteligencii a uspokojte vzdelávacie potreby rôznych účastníkov.
Ako? Viď: 8 typov inteligencií

• Dajte si záležať na vytvorení atmosféry na úvod – častokrát práve produktoví lektori hovoria, že priamo vbehnú do témy, len stručne povedia, o čo ide a už klikajú na prezentáciu a vhupnú priamo do školenia.
Atmosféra, ktorú si vytvoríte na úvod,
sa ponesie počas celého školenia.

Využite kreatívne spôsoby otvorenia prezentácie: použite citát, príbeh, provokatívnu otázku, dajte účastníkom hádanku …
Ak si hneď v úvode otvoríte účastníkov, pripravíte dobrú atmosféru, budete z toho profitovať počas celého školenia. Účastníci budú uvoľnení, otvorení zdieľať skúsenosti či problémy, otvorenejšie vám budú klásť otázky v súvislosti s témou.

• Vhodná miestnosť – opäť častokrát  produktoví tréneri hovoria, že školia v jedálni, v ktorej cítiť všetky výpary z kuchyne; v miestnostiach, kde je akurát priestor na stôl, stoličky a žiaden priestor na prípadné skupinové práce.

 

Ešte stále ste presvedčení, že produktové školenia musia byť nudné? Je to len zaužívaný mýtus, ktorý nikomu nevyhovuje, no všetci ho rešpektujú.
Možností, ako oživiť školenie je veľa. Stačí len chcieť a mať odvahu využiť vyššie uvedené tipy.

Autor: Ivana Miklovič
Dátum poslednej úpravy: 8.12.2015b