Ku koncu roka veľa ľudí spontánne rekapituluje, aký prežili rok. Pozývame Vás spoločne sa pozrieť do nášho zákulisia. Chcete vedieť, ktoré školenia frčali ako ´teplé párky´, aké pikošky sme školili a či sme sa vzdelávali aj my sami?

Ktoré školenia boli najžiadanejšie?

Máme za sebou stovku odlektorovaných dní. O ktoré školenia mali v tomto roku klienti najväčší záujem?

Už druhý rok suverénne vedú školenia na tému Psychológia predaja. Tvorili takmer 50% všetkých našich školení. Našimi klientmi boli najviac ľudia z oblasti farmaceutického biznisu a služieb.
Školenia na tému psychológie predaja máme radi my sami. Keď k nám prídu účastníci na školenie, hrdo hlásia, koľko rokov praxe majú za sebou. Po pár vstupných modelovkách spoločne vnímame, že tu ešte existuje priestor na rozvoj. Pátrame po tom, ako premýšľa klient, ako viesť rozhovor, aby sme boli čo najviac užitoční pre klienta, ako čo najpresnejšie zmapovať potreby klienta, ktoré slová použiť, naladiť sa na osobnosť a potreby klienta, čo sa skrýva za prvotným odmietnutím, ako pomôcť klientovi rozhodnúť sa ..  a hlavne ako odbúrať strach predajcu (a tých strachov je zvyčajne množstvo).
Tancujeme si v týchto témach ako doma. A najväčším zadosťučinením je, keď stretneme účastníkov v praxi a hrdo nám hlásia, že im poznatky z našich tréningov fungujú, alebo keď nám centrála hlási, že výsledky mystery shoppingu sa im zlepšili.

Druhou najžiadanejšou témou boli tréningy manažérskych zručností a z nich bol najžiadanejší jeden: Hodnotiace rozhovory. Ide o ďalší z tréningov, ktorý skutočne v praxi funguje. Je pre nás malým údivom, že hoci ide o nádherný nástroj, ľudia majú zvyčajne k nemu negatívny postoj, považujú ho za nutné zlo. Na školení Hodnotiacich rozhovorov účastníkom odhaľujeme, kde je celá logika hodnotiacich rozhovorov, prečo to bol jeden z prvých nástrojov, ktoré zavádzali zahraniční investori po príchode na Slovensko, na aké ďalšie nástroje HR sú prepojené výstupy z Hodnotiacich rozhovorov … Účastníci zisťujú veci z nadhľadu – prečo a ako viesť rozhovor, ale aj konkrétne praktické veci: aké otázky klásť, ako zvládať náročných zamestnancov.
Ide o nádherný tréning. A ešte krajší pocit je, keď sa vrátime do firiem a ľudia nám s úsmevom referujú, čo sa zmenilo v praxi, ako sa im viedli rozhovory ´po novom´, čo všetko sa dozvedeli o svojich ľuďoch na základe tipov, ktoré sa naučili na školení a kde sa celkovo posunuli ako manažéri.

Presúvame sa k tretiemu najžiadanejšiemu školeniu, ktoré spadá do oblasti osobnostného rozvoja: Stres management.
Áno, žijeme v stresovej dobe. Tlaky v práci, tlaky v súkromí. Ak to všetko chceme zvládnuť, je potrebné vedieť manažovať tlak: vedieť si zvoliť správny uhol pohľadu na veci, poznať pár antistresových techník, ale čo je oveľa dôležitejšie – vedieť si nastaviť život tak, aby sme zostali psychicky a fyzicky zdraví z dlhodobého hľadiska. Lebo naše telo má svoje limity. Keď už má všetkého dosť – vypne (ochorieme, prežijeme autonehodu…). Na toto existuje riešenie. Čo to je? Energy management. Krásna téma, ktorá účastníkov zakaždým veľmi chytila. Spoločne sme pátrali po tom, ktoré štyri oblasti by sme mali ošetrovať, aby sme z dlhodobého hľadiska zostali fit po psychickej a telesnej stránke.

Hneď v tesnom závese za Stres managementom boli najžiadanejšími školeniami  Time management a Komunikačné zručnosti.
Akým ďalším témam sme sa venovali? Prezentačným zručnostiam, preškoľovali sme interných trénerov a odovzdávali im know-how, ako viesť školenia pre novonastúpených zamestnancov, zrealizovali sme niekoľko Teambuildingov.

V roku 2017 sme realizovali aj pár noviniek:
Viedli sme náročný, ale zaujímavý Strategický workshop, kde sme sprevádzali účastníkov na ceste za objavením riešenia. Využili sme pri tom poznatky z koučingu či rôzne kreatívne techniky.
Pred takýmto typom školení máme vždy rešpekt, lebo výsledok závisí od schopností a zručností lektora, ale aj od prístupu účastníkov. Aj túto ´horu´ sa nám podarilo zvládnuť.

V druhom polroku sme uviedli na trh náš nový produkt: Adverzity management. O čo ide? Adverzita znamená schopnosť zvládať tlak. Ide o nadstavbu Stres managementu, kde sa zaoberáme rôznymi typmi ľudí z hľadiska zvládania tlaku, ktoré parametre ovplyvňujú naše AQ (kvocient adverzity) a tipy, ako sa vysporiadať s ťažkými situáciami. Obsahovo ide o veľmi zaujímavé školenie – aktuálne pre dobu, v ktorej žijeme.

Čomu inému sme sa venovali?
Okrem školení sme sa zúčastnili konferencie venovanej študentom Rise and Shine, ktorá sa realizovala v Bratislave a venovali sme sa koučingom, kariérnemu poradenstvu, či mentoringu.

Vzdelávali sme sa aj my sami?

Ak chce byť človek pre druhých inšpiráciou, neustále sa potrebuje posúvať vpred. A to si uvedomujem aj ja.
Tento rok bol z hľadiska osobnostného rozvoja rekordným. Ak sme takmer stovku lektorských dní vzdelávali zamestnancov, presne 44 dní som sa ja sama venovala práci na sebe (prostredníctvom iných vzdelávacích inštitúcií), absolvovala rôzne školenia s jediným zámerom: nech sme ´in´ a prinášame našim klientom hodnotu.

Najväčšie percento bolo venovaných téme Lektorské zručnosti. V Čechách som sa vrátila k základom, podstate nášho remesla a pátrala som po základoch zážitkového vzdelávania. Túto tému som skúmala nielen teoreticky (certifikované vzdelávanie Zážitkovej pedagogiky), ale aj prakticky – celkovo dvanásť dní som sa zúčastnila rôznych zážitkových aktivít. Môžem prehlásiť, že niektoré aktivity riadne testovali moje osobné limity po fyzickej aj psychickej stránke (v živote som predtým neprešla za jeden deň 33 km po vrchole hôr, neriešila dilemy, ktoré som v rámci aktivít riešila…). Z objavov, ktoré som si nahliadla čerpám dodnes.

Druhú nálož predstavovalo školenie v oblasti partnerských vzťahov. Opakovane sa mi potvrdzuje, že ľudia, ktorí majú postavení svoj živor na trojnožke: práca, rodina, hobby pokojnejšie prechádzajú životom. Častokrát na školeniach účastníci poodhaľujú svoje súkromie – a dosť často je všelijaké, len nie pokojné. Princípy, ktoré sme objavili na tomto školení úspešne využívame na tréningu Komunikačné zručnosti.

Tretie školenie, ktoré si vybralo najväčšie množstvo času je v oblasti Koučingu. Tento rok som začala ročný terapeutický výcvik v oblasti solution focused. Opäť som sa rozhodla preskúmať, kde sa posunuli info v tejto téme, nakoľko svoje prvé certifikované školenie som ukončila pred desiatimi rokmi, v období, keď téma koučingu u nás bola v začiatkoch.
A opäť môžem potvrdiť, že odkedy sa intenzívnejšie venujem koučingu, o to ľahšie sa mi robia školenia a o to viac som napojená na účastníkov (viac si tvoríme tréning spolu a ja nie som ten ´mudrc na javisku´).

Okrem spomínaných školení som absolvovala drobné prednášky na tému výživa, práca s emóciami, či sokratovskom kladení otázok.

Záver

Keď sme v decembri odškolili posledné školenie, vydýchli sme si. Bol to náročný a hektický rok a zároveň krásny na lektorské výsledky. Zažili sme množstvo momentov, pri ktorých sme pokorne ďakovali tam hore, s myšlienkou, že je krásne, keď človeka práca baví, prináša výsledky a má zmysel.
Samozrejme prišlo aj pár momentov, kedy sme si hovorili, že už je toho na nás veľa, že sa to sype zo všetkých strán a naozaj aj prišli momenty, keď sme hlavne v druhej polovici roka odkláňali všetky tréningy na rok 2018 z dôvodu plného kalendára.

Ďakujem Vám – našim klientom, pre ktorých môžeme byť hodnotou. Ďakujem kolegom, lektorom Brigit Trimajovej, Dušanovi Straňákovi a Katke Porubskej, ktorí idú na našej vlne a robili maximum pre klientov.
Želáme Vám všetkým veľa zdravia do nového roku, energie a chuti do práce a veľa múdrych rozhodnutí. Želáme Vám, aby rok 2018 bol pre Vás jedným z tých rokov, na ktorý (v dobrom) budete ešte dlho spomínať.

Ivana Miklovič