Ako každý rok, tak aj teraz Vás pozývame nahliadnuť do zákulisia GtoG.

O aké tréningy bol najväčší záujem?

V roku 2018 sme pokračovali v nastavenom trende z roku 2017. Najčastejšie lektorovanou témou bola Psychológia predaja. Jadro predaja sa nemení ani po rokoch: schopnosť správne identifikovať potreby klienta, schopnosť odkomunikovať úžitok, schopnosť využiť obchodnú príležitosť a ponúknuť klientovi súvisiace produkty, ktoré mu môžu uľahčiť život … Je zaujímavé, že aj dlhoroční obchodníci majú častokrát v základoch predaja priestor na rozvoj.
Na druhej strane, ak veľa firiem školí svojich obchodníkov v tom istom, veľa predajcov v teréne postupuje rovnakým spôsobom – je načase odlíšiť sa. Priniesť inú stratégiu, ako zaujať klienta … A presne týmto oblastiam sme sa venovali: základným technikám, nastaveniu mysle obchodníka, kreatívnym spôsobom zaujatia klienta a konkrétnym výrokom použiteľným v praxi ihneď po skončení školenia.

Druhou najžiadanejšou témou boli manažérske zručnosti a z nich špeciálne až dve tretiny predstavovala téma Hodnotiace rozhovory.  Sme hrdí na túto tému. V rámci školenia sa zaoberáme tým, ako zapadajú hodnotiace rozhovory do celkového modelu riadenia výkonnosti, ako aj prinášame odporúčanú štruktúru, ako postupovať pri vedení rozhovoru, tipy na komunikačné techniky, vhodné otázky, ktorými sa vytvára priestor pre otvorenie zamestnanca a zmapovanie jeho videnia situácie, ako nastavovať správne ciele v súlade s tým, kam smeruje trh, firma, či kam sa chce posunúť zamestnanec …
Ide o tréning, kde účastníci ihneď po absolvovaní školenia môžu aplikovať získané informácie v praxi – nielen pri hodnotiacich rozhovoroch, ale v každodennej manažérskej práci.

Na treťom mieste najfrekventovanejších tém sa umiestnil Stres management – základy zvládania stresu, ako aj rôzne nadstavbové moduly: adverzity management (zvládanie tlaku) a reziliencia (budovanie psychickej odolnosti). Ide o nádherné techniky, ktorým veríme, a ktoré my sami používame v živote. Žijeme v náročnej dobe: požiadavky na výkon sa zvyšujú, tlakov pribúda, tak jediná šanca, ako si zachovať duševné zdravie je ovládať rôzne techniky, ktoré nás udržia v nadhľade a pomôžu zachovať psychický kľud. Ide o mix relaxačných techník, mentálnych techník – získanie konštruktívneho uhla pohľadu na situáciu a techník, ktoré nás udržia vo vysokej výkonnosti z dlhodobého hľadiska (Energy management).

Popri vyššie spomenutých témach sme školili v hojnom počte Zvládanie krízovej komunikácie, Nové trendy v time managemente, Prezentačné zručnosti, Novinky v lektorských zručnostiach, Emocionálnu inteligenciu, viedli pár teambuildingov, či sa venovali Projektovému managementu.

Popri lektorskej činnosti sme vystupovali na konferencii pre CEO a CFO, ktoré organizovala spoločnosť EBCG a venovali sa téme EGO (Nechajte EGO za dverami). Spoločne sme sa ponorili do príbehov úspešných lídrov, ktorí stroskotali práve na prebujnenom egu a neschopnosti počúvať názory ľudí.

Taktiež sme pokračovali v koučingu manažérov a tešili sa z ich pokrokov a ´drobných´ zmien myslenia a konania v praxi.

Sem tam v rámci školení či mimopracovného života stretneme ľudí, ktorí hľadajú odpoveď na otázkou, ktorou kariérnou cestou sa vybrať v ďalšej etape života. Mali sme tú možnosť venovať sa pár klientom v oblasti Kariérového poradenstva a spoločne hľadať odpoveď na otázku, kam smerujú, kde ich to vnútorne ťahá … Častokrát ide o kombináciu koučingu a techník kariérového poradenstva. Viete čo je na tom najkrajšie? Keď sa všetky dieliky puzzle (pocitov spokojnosti, nespokojnosti…) spoja a prinesú jasnú odpoveď, ako ďalej. Tá úľava, ktorú cítiť u klientov po stretnutí je úžasná a netešia sa len klienti, ale aj my (a tá radosť sa nesie ešte niekoľko dní).

V čom sme sa vzdelávali tento rok?

Najväčším úspechom bolo ukončenie dvoch dlhodobejších rozvojových akcií:
Ročného štúdia v Solution Focused Therapy – nádherného prístupu, ktorého prvky čoraz viac preberajú aj iné koučingové či terapuetické prístupy.
Otázky, zvedavosť je to, čo je v našej DNA. Neustále mapujeme, ako to robia ´majstri´, a preto sme si vzdelávanie v tejto oblasti dopĺňali na rôznych príležitostných akciách, ako je napr. seminár s Petrom Szabóm, šikovným koučom zo Švajčiarska

Druhé dlhodobejšie vzdelávanie bolo v oblasti Rozvoja kreatívneho a kritického myslenia.  Čím ďalej sa  mi potvrdzuje, akú silu má flexibilná myseľ, schopnosť správne identifikovať situáciu, vnímať rôzne uhly pohľadu, hľadať nezvyčajné riešenia, občas skombinovať to, čo na prvý pohľad nevidíme … Svoje poznatky v oblasti kreativity sme si koncom roka rozširovali aj v oblasti Design thinkingu – celostnom pohľade na inovatívny proces.
Popri týchto dlhodobejších vzdelávaniach som navštívila pár drobných školení v oblasti Reziliencie,  Self Compassion Therapy, Linked In vzdelávania

Kým po minulé roky som ja osobne investovala do sebarozvoja okolo 50 školiacich dní, tento rok to bolo o niečo menej. Dôvod? Okrem role lektorky som aj mama. Keď sa deti začali v lete vyjadrovať, nech som viac doma, začali prejavovať prvé známky puberty, povedala som si, že všetko má svoj čas – čas naplno rozpumpovať vzdelávaciu činnosť a čas byť pri deťoch. Preto som pristúpila pre mňa k nepopulárnemu rozhodnutiu a zrušila ďalšie dlhodobé vzdelávanie v oblasti koučingu, či ďalšie semináre. Bolo to pre mňa bolestné rozhodnutie, ktoré mi zobralo pár večerov premýšľania. Bojovala som medzi túžbou osobnostne rásť, rozvíjať firmu a túžbou dobre vychovať deti.
Urobila som to, čo učím svojich účastníkov na Time managemente – nech si vyjasnia priority a okolo toho zmanažujú svoj život. Takže účasť na externých vzdelávacích akciách som odriekla, presunula niekoľko školení na kolegov a viac sa venovala rodine.
Po čase som si uvedomila, že deti sú spokojnejšie a oveľa šťastnejšie (častejšie bolo počuť slová: „Mami, ľúbim ťa.“) a v pracovnej oblasti som získala väčší nadhľad. Mala som možnosť sledovať, kam smeruje trh, čo sa mení v tej ktorej téme vzdelávania, viac času na samoštúdium …
Na základe tohto odstupu od vzdelávania vznikol článok Nové trendy v performance managemente, ktorý sa stal najčítanejším článkom v roku 2018 a s najväčším počtom zobrazení cez 10 000 (v našich končinách taký malý rekord).

Čo nás čaká?

Rok 2019 bude plný nových tréningov: Budovanie personálneho brandu, Career Path, Ako identifikovať jedinečné talenty každého zamestnanca a pracovať s nimi, Otázky v práci manažéra … Najkrajšia práca je zmysluplná práca. Nás vždy teší, keď klienti majú jasnú predstavu, kam sa chcú dostať a objednajú si tréningy za účelom podporiť svojich ľudí, dobudovať na tejto ceste.

Ďakujeme za rok 2018

Ďakujem vám: našim klientom, za možnosť spolupodieľať sa na rozvoji zamestnancov. Ďakujeme za možnosť nahliadnuť do zákulisia vašej spoločnosti, spoznať, v čom ste jedineční. Nahliadnuť do osobných príbehov vás účastníkov a spoločne hľadať ponaučenie vo vašich životných príbehoch …
Ďakujem spolupracovníkom Brigite Trimajovej, Katke Porubskej a Peťovi Sochnovi za vynikajúcu spoluprácu. Je to nádherné, keď človek vie, že sa môže spoľahnúť na ľudí okolo seba.
Spoločnosti EBCG za dôveru, jedinečné a profesionálne zorganizovanie konferencií a možnosť spoznať zaujímavých inšpiratívnych ľudí prostredníctvom vašich akcií…
A vám, čitateľom, za vaše komentáre – podporujúce, rozvíjajúce a posúvajúce vpred.

Obrázok1