Malý príbeh na úvod:
 
Istý učiteľ viedol prednášku. Chytil pomaranč a začal klásť študentovi otázky:
„Ak by som stlačil tento pomaranč čo najsilnejšie, čo by vyšlo?“ 
Študent sa prekvapene pozrel a odpovedal: „Šťava, samozrejme“.
 
„Myslíš si, že by z toho mohol vypadnúť jablkový džús?“
„Nie!“, zasmial sa študent.
„A čo tak grapefruitový džús?“
„Nie!
 
„Aký džús bude z tohto ovocia?“, opýtal sa učiteľ.
„Pomarančový džús, samozrejme“, odpovedal študent.
„Prečo? Prečo keď stlačím pomaranč, vyjde pomarančový džús? „, pokračoval v kladení otázok učiteľ.
 
Študent začal byť už trochu podráždený.
„No, to je pomaranč a to, čo je vo vnútri je pomarančová šťava.“
Učiteľ prikývol.
„Predpokladajme, že tento pomaranč nie je pomaranč, ale ste to vy. Ak by vás niekto stlačil, vyvíjal na vás nátlak, hovoril niečo, čo sa vám nepáči, urážal vás. 
Čo by to s vami robilo?“
 
Študent odpovedal: „Bol by som nahnevaný. Asi by som mal strach. Ak by to trvalo dlhšie – nenávidel by som toho človeka. Možno by som po čase zatrpkol…“.
Učiteľ pokračoval: „Čo myslíš, prečo by sa to dialo?“.
„Neviem“, povedal študent, „veľa ľudí by tak reagovalo“.
A učiteľ povedal niečo, čo rezonovalo v mysli študentov ešte dlhý čas:
„Ide o to, čo je vo vnútri. Ak si plný strachu, zlosti, negatívnych myšlienok – áno, budeš reagovať týmto spôsobom. Ak vieš zvrátiť výzvy, pozeráš sa na svet z konštruktívneho uhla pohľadu, pod tlakom môže z teba vzísť kvalitná šťava….“.
 
ČO STA STANE, KEĎ STLAČÍ ŽIVOT VÁS ? 
 
Keď vám niekto ubližuje alebo vás uráža? 
Ak z vás ide hnev, bolesť a strach, je to preto, že sa to nachádza premnožene vo vašom vnútri. Nezáleží na tom, kto stláča: vaša matka, deti, šéf, či vláda.
 
To, čo je vo vnútri, to, čo vychádza na povrch, je len na vás. Je to vaša voľba, čo tam držíte a živíte.
 
ČO MÁTE VO VNÚTRI ???
Na mentálnej odolnosti záleží.
Náš kurz Odolná myseľ  – Ako si vybudovať psychickú odolnosť za 6  týždňov sa takmer blíži ku koncu. Prví študenti si mali možnosť prejsť naším programom a my sa tešíme z prvých výsledkov. Do programu sa môžete zapojiť – priebežne otvárame kurzy počas celého roka.

Resp., ak Vám záleží na mentálnom zdraví Vašich zamestnancov, ponúkame aj 2-dňový program Adverzity manažment.
Vytvorte priestor, aby sa Vaši zamestnanci naučili, ako zvládať výzvy v živote i v práci.