PODOBNOSŤ/ ROZDIELNOSŤ

Účastníci si zatvoria oči. Prejdú do stredu miestnosti, kde nie sú stoly. Ich úlohou je zoradiť sa podľa výšky, farby očí …

Ďalšia varianta: zoraďujú sa bez slov, len na základe neverbálnych signálov (napr. zoradiť sa podľa mesiaca narodenia …), resp. so zatvorenými očami (napr. podľa výšky)

ROZPRÁVKOVÉ DVOJICE

Lektor si už dopredu na karičky napíše rôzne rozprávkové dvojice. Účastníci losujú kartičky už pri vstupe do miestnosti, alebo tesne pred aktivitou, ktorej sa má rozdelenie týkať.

Príklady dvojíc: Snehulienka –Trpaslík, Šmolko – Šmoulinka, Janko a Marienka, Žabčo a Žabulienka, Gerda a Kain, Puf a Muf, Kremienok a Chocholúšik, Kubko a Maťko, Vlk a Zajac, Chip a Dail, …).

Varianta: lektor si môže pripraviť dvojice živé a neživé bytosti, zvieratá vs. ľudia … a tým získa rozšírené možnosti delenia do podskupín.

ŠNÚRKY

Tréner pripraví polovičný počet šnúrok, než je členov v skupine. Šnúrky sú dlhé cca 1,5 – 2 metre. Tréner uchopí šnúrky uprostred v jednom zväzku a dá pokyn, aby každý účastník uchopil jeden koniec šnúrky. Celá skupina sa má potom „vymotať“ s tým, že sa vzájomne nájdu tí, ktorí držia rovnakú šnúrku na opačnom konci.

PREDMETY – (dvojice)

Každý druhý účastník skupiny odíde za dvere, zostávajúci účastníci položia na stôl nejaký svoj obľúbený predmet. Dvojice sa utvoria podľa toho, ktorý z predmetov si prichádzajúci vyberú.

MOLEKULY

Celá skupina sa voľne pohybuje po priestore. Po chvíli dá tréner pokyn, aby sa okamžite utvorili napr. štvorice, trojice, dvojice …

OVOCIE

Lektor rozdelí účastníkov po rade na napr.: jablko – slivka – čerešňa – hruška. Účastníci vytvoria skupiny podľa druhu – všetky jablká – jedna skupina, čerešne – druhá …

MESIAC NARODENIA

Na flip sa napíšu všetky kalendárne mesiace po rade, tak ako nasledujú za sebou.

K jednotlivým mesiacom sa priradia členovia skupiny, podľa toho, kedy sa narodili. Vytvoria sa skupiny, podľa toho, aký počet potrebujeme mať (dvojice, trojice atď.).

DVOR PLNÝ ZVIERAT

Každý si vyžrebuje lístoček, na ktorom má napísané, akým zvieraťom sa stáva (mačka, kačka, prasa, koza…) – určíme toľko zvierat, koľko rozdelení do skupín potrebujeme. Účastníci si žrebujú lístky. Úlohou každého zvieraťa je vydávať príslušný zvuk a nájsť svojich ostatných druhov.

Ďalšie pomôcky k deleniu:

  • pexeso (dvojice),
  • kvarteto (štvorice – možnosť miešať účastníkov podľa čísel či abecedy),
  • farebné guličky,
  • cukríky rôznych farieb,
  • menovky (už pred školením lektor pripraví kartičky rôznych farieb, na ktorých budú mať účastníci napísané mená – napr. ružový papier, modrý a žltý. Na základe počtu farieb sa účastníci v priebehu školenia delia do podskupín).