Manažment zmeny – workshop

Nahrávam Udalosti

Zmeny sú vždy za rohom.
Každá organizácia musí neustále obhajovať svoje právo na existenciu.
Žijeme vo svete, v ktorom je čoraz menej predvídateľnosti.
Vo svete, kde budúcnosť je čoraz menej pretiahnutím línie z minulosti.
V polovici minulého storočia sme vo vzdelávaní a podnikaní mysleli lineárne. Všetko malo predvídateľnú cestu a výrobné spoločnosti tlačili svoje výrobky na trh.
V súčasnosti je ťažké predvídať trendy.
Jediné čo ostáva, je naučiť sa prispôsobiť zmene.

OBSAH:

Adaptabilita – nová zručnosť
• Zmeny sa zmenili

Fázy zmeny
• Identifikovanie fáz zmeny cez príbeh
• Čo je úlohou manažéra v jednotlivých fázach
• Akých chýb sa dopúšťajú manažéri v jednotlivých fázach

Oznamovanie procesu zmeny
• Práca s emóciami
• Práca s raciom – vysvetlite konkrétne kroky

 

Rozsah: 3 hodiny

Go to Top