V poslednom období neprejde deň, aby sme nepočuli z médií tému „ekonomická a finančná kríza“. Zo začiatku sme to považovali ako „problém tých za veľkou mlákou“, no čoraz viac začíname pociťovať dopady tejto vlny aj na Slovensku. Prepúšťanie, zatváranie firiem … Bude mať dopad táto situácia aj na vzdelávanie? Ako táto situácia zmení dianie na trhu vzdelávania?

Vzdelávanie, kľúčová hodnota?

Ešte donedávna uvádzali viaceré spoločnosti rozvoj a vzdelávanie pracovníkov ako jednu z kľúčových hodnôt. Takmer každá firma sa snažila rozvíjať svojich zamestnancov prostredníctvom interných školení či externých tréningov. Dopyt po školeniach bol čoraz väčší a väčší, a to i vďaka podpore fondov z Európskej únie. Školili sa manažéri, talenty vo firme, radoví zamestnanci.

Ak si však úprimne položíme ruku na srdce, musíme konštatovať, že školenia prebiehali v poslednom období dosť živelne. Popri účastníkoch, ktorí naozaj potrebovali školenia k svojej práci, sa na školeniach zúčastňovali aj účastníci, ktorí sa nemali záujem vzdelávať, alebo účastníci, ktorých označovali kolegovia za „tréningových turistov“. Účastníci sa častokrát preškolili a málokto sa už ďalej zaujímal, nakoľko využívajú poznatky v praxi. Z pohľadu firmy málokto sa zaujímal o návratnosť vynaložených prostriedkov na vzdelávanie.

Finančná kríza a súčasnosť

Finančná kríza k nám prichádza a ako jedným z dopadov v oblasti vzdelávania je šetrenie rozpočtu vyčleneného na vzdelávanie a následne rušenie tréningov. Je to dosť typický jav vo firme, že keď chýbajú financie, ako prvé sa siahne na rozpočet v oblasti vzdelávania.

Bude mať svoje miesto vo firmách vzdelávanie aj naďalej? Alebo je odsúdené na zánik? Ak sa pozrieme na skutočnosť – svet sa bude hýbať vpred aj naďalej. Konkurencia tu taktiež bude naďalej existovať. Zamestnanci budú naďalej prichádzať a odchádzať. Ak bude chcieť firma prežiť na trhu, bude potrebné, aby upravila svoje portfólio produktov, či zameranie služieb. Zákazníci len sotva pristúpia na menej profesionálne zaobchádzanie s nimi.

Prináša ekonomická a finančná kríza aj niečo pozitívne?

Každá vec má dve stránky. V súčasnosti sa väčšinou poukazuje na negatíva finančnej krízy. To je len jedna strana mince. Ak chceme vidieť celistvý pohľad, je potrebné sa pozrieť aj na druhú stranu celej skutočnosti. Dôležité si je uvedomiť fakt, že finančná kríza sa raz skončí. Keď sa pozrieme do histórie, či preštudujeme si životopisy známych osobností, všetci zhodne tvrdia, že najlepšie sa podniká po časoch krízy (vojen, recesie). Tí, ktorí neprestanú v rozvoji svojich zamestnancov budú mať náskok oproti firmám, ktoré ustrnuli.

Ako sa zmení vzdelávanie v časoch recesie?

Ak chce spoločnosť naďalej poskytovať profesionálne produkty a služby je potrebné, aby sa jej zamestnanci rozvíjali.

Ako sa zmení zabezpečovanie vzdelávania v čase recesie?

Ako sme už uviedli, proces vzdelávania nikdy nekončí. Možno v niektorých firmách vzdelávanie ustrnie, no faktom je, že spoločnosti budú oveľa uvážlivejšie a cielenejšie míňať finančné prostriedky na vzdelávanie. Je vysoký predpoklad, že vzdelávanie naberie trend podobne ako je to v malých či stredne veľkých súkromných spoločnostiach. Na školení sa teda zúčastnia len ľudia, ktorí to nevyhnutne potrebujú k svojej práci a bude sa očakávať preukázateľný dopad vzdelávania na prax.

Na druhej strane sa zvýši zodpovednosť zamestnancov za svoj vlastný rozvoj. Už nebude možné pristupovať k rozvoju štýlom „ak to od nás chcú, nech nás preškolia“. Bude potrebné, aby sám človek pracoval na svojom osobnom a profesionálnom raste.

Ťažké situácie môžeme považovať za veľkú pohromu, či veľkú výzvu. Záleží len na nás, ako sa k celej záležitosti postavíme a nakoľko budeme vedieť premeniť ťažkosti na zdroje.