V poslednej dobe vzrastá počet ľudí, ktorí trpia rôznymi psychickými poruchami. Možno sa to týka aj vás, možno máte vo svojom okolí osobu, na ktorej vnímate, že vnútorne trpí. Viete, kam sa obrátiť na pomoc?

Prepošlite nasledujúci zoznam kontaktov svojím známym, kolegom, deťom – nikdy neviete, komu môže pomôcť (a možno aj zachránite život).

LINKY POMOCI PRIORITNE PRE DOSPELÝCH

Hedepy

Psychoterapia online: https://hedepy.sk/
Psychoterapia cez videohovor. Spojte sa online so 60+ overenými psychoterapeutmi zo Slovenska a Česka.
Platená.
Potrebné objednanie termínu.

IPčko

Internetová poradňa pre mladých ľudí. Poskytuje bezplatnú, anonymnú psychologickú a sociálnu pomoc.
Zadarmo.
Nonstop.

Krízová linka pomoci

Ocitli ste sa v kríze alebo pociťujete psychické ťažkosti v súvislosti s pandémiou COVID-19? Linka k dispozícii nonstop.

Linka dôvery Nezábudka

https://linkanezabudka.sk/
Linka, ktorá funguje pod Ligou za duševné zdravie. Bezplatná, anonymná, pre tých, ktorí sa ocitli v akútnej psychickej kríze, či v ťažkej životnej situácii. Kvalifikované poradenstvo poskytujú profesionáli s dlhoročnou praxou z oblasti psychológie, psychiatrie a sociálnej práce.
Kontakt:  0800 800 566
Zadarmo.
Nonstop.

Linka nádeje

https://www.unlp.sk/ambulancia/linka-nadeje/
Je telefonickou prvou pomocou pre ľudí s pocitom beznádeje, pri riešení krízových situácií a rodinných problémov, ktoré vyžadujú väčší priestor. Nešťastné ženy, opustení starší ľudia, každý s pocitom zúfalstva, kto nevie ako ďalej. Pôsobí pod I. a II. Psychiatrickou klinikou FN L. Pasteura Košice.
Kontakt: 055/ 644 1155, 055/ 622 2323
Pondelok – Štvrtok od 8:00 do 19:30, v piatok a cez víkend nonstop.

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie

Linka pre ženy zažívajúce násilie, resp. ktoré sú ohrozené.
Viac info: https://www.employment.gov.sk/sk/linka/
Kontakt: 0800 212 212 (iba telefonická služba)
Zadarmo.
Nonstop.

Centrum nádej

Centrum Nádej poskytuje poradenstvo pre obete domáceho násilia a tiež rodinám v náročnej rozvodovej/rozchodovej situácii s maloletými deťmi.
Poskytujú odborné poradenstvo v sociálnej, psychologickej a právnej oblasti.
Kontakt: 0905 463 425
V prevádzke počas pracovných dní od 8:00 do 18:00

Aliancia žien

https://alianciazien.wordpress.com/
Venuje sa aj konkrétnej práci proti násiliu na ženách. Poskytuje krízové sociálno-právne poradenstvo, psychologickú a právnu pomoc.
Kontakt: 0903 519 550
Nonstop

Linka pomoci obetiam násilia

Poradňa pre obete trestných činov a násilia, obete a svedkovia trestnej činnosti
Kontakt: 0850 111 321
Nonstop

Otvorené srdce, poradňa pre klientov závislých a rodiny závislých

http://www.otvorene-srdce.sk/
Poradňa pre klientov závislých a rodiny závislých poskytuje poradenské, psychoterapeutické a sociálne služby dospelým klientom, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii a najmä tým, do životov ktorých vstúpila priamo, či nepriamo droga.
Kontakt: 0911 180 276

Sanatórium AT

https://www.sanatoriumat.sk/
Poradenstvo, psychoterapia a liečba závislostí.
Platené.

 

LINKY POMOCI URČENÉ PRE DETI

Dobrá Linka

Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením

Linka detskej istoty

http://www.ldi.sk/
Poskytuje komplexné služby s cieľom pomáhať deťom, ako aj ich rodičom, ktorí sa ocitnú v situácii, v ktorej si nevedia dať rady. Na linku sa môžete obrátiť s akýmkoľvek problémom, v krízovej situácii, či vtedy, keď sa chce jednoducho porozprávať a nemá niekoho, kto by ho vypočul. Linka je určená prednostne pre deti, avšak môžu sa na ňu obrátiť i dospelí – rodičia, príbuzní, pedagógovia, zdravotníci a všetci, ktorým osud detí nie je ľahostajný.
Zadarmo.
Nonstop.

Linka detskej dôvery

https://linkadeti.sk/domov
Linka je zameraná hlavne na prevenciu nežiadúcich spoločenských javov, akými sú agresivita voči deťom aj medzi deťmi, drogová a iné závislosti, samovražedné konanie a tiež emocionálne a psychosomatické poruchy.
ak ti niekto spôsobuje bolesť, ak ti ubližuje slovami, ak ťa zastrašuje a týra
ak máš problémy v rodine, v škole, s rovesníkmi, s drogami
ak sa potrebuješ zdôveriť alebo porozprávať
ak máš starosti o kamaráta, ktorého niečo trápi a nevie, na koho sa obrátiť
Kontakt:  0907 401 749
Každý pracovný deň 8:00 do 20:00 hodiny

Kyberšikanovanie

www.kybersikanovanie.sk
Projekt venuje zvýšenú pozornosť najmä:
agresívnemu, násilnému a znevažujúcemu správaniu,
zneužívaniu osobných údajov,
vzťahom a komunikácii na sociálnych sieťach,
nevhodnému obsahu na internete a v počítačových hrách.

Kontakty: nonstop telefonicky na celoeurópskom čísle 116 111,
prostredníctvom online četu na stránke www.pomoc.sk denne v čase 18.00 – 22:00 h.,
zaslaním e-mailu na: potrebujem@pomoc.sk.

Pomoc

https://pomoc.sk/
Cieľom je koordinovaná pomoc, poradenstvo pre zodpovedné používanie internetu, mobilnej komunikácie a nových technológií. Linka pomoci Pomoc.sk vznikla združením Linky detskej istoty, linky pomoci projektu Zodpovedne.sk a Linky detskej dôvery.
Kontakt: 116 111
Zadarmo.
Nonstop.

Detstvo bez násilia

https://detstvobeznasilia.gov.sk/

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch

 

Stalosato

 

Ak máte záujem pracovať na svojej mentálnej odolnosti, zapojte sa do nášho jedinečného tréningového programu: ODOLNÁ MYSEĽ – Ako si vybudovať psychickú silu za 6 týždňov.