Vzdelávacia spoločnosť MVA, s ktorou spolupracujem, vyhodnocovala spokojnosť účastníkov so školeniami.
Pri mne „zaparkovalo“ takéto milé ocenenie.

S veľkou úctou a pokorou ĎAKUJEM všetkým Vám, s ktorými som sa stretla v roku 2015 na školení, za vyjadrenie Vašej spokojnosti, za to, že som mohla byť pre Vás prínosom.