Nová doba, nové nástroje.
Flipchart a fixky ostanú ešte dlho zatvorené v lektorskej miestnosti, tak sa poďme pozrieť, čo nové namiesto nich môžeme použiť na oživenie školení.

INTERAKTÍVNE TABUĽE (´online flipchart´)

GOOGLEJAMBOARD
Firemné mítingy sa nezaobídu bez flichartov, či fixkami popísaných kovových tabúľ – Googlejamboard je toho plnou náhradou.
Produkt Googlu je zadarmo. Jednoduché použitie, základné funkcionality, zaujímavé výstupy si vás zaiste získajú.
https://jamboard.google.com/

Viac informácií ohľadne Googlejamboard: https://techbox.dennikn.sk/tabulou-google-jamboard-budu-brifingy-jednoduchsie-interaktivnejsie/

NOTION
Jeden nástroj pre celý tím. Píšte, plánujte a organizujte.
Služba poskytuje komponenty, ako sú databázy, nástenky kanban, wiki, kalendáre a pripomienky. Používatelia môžu tieto komponenty prepojiť a vytvoriť tak vlastné systémy na správu znalostí, zaznamenávanie poznámok, správu údajov, riadenie projektov a pod.
Majú platenú verziu, ako aj verziu zadarmo. Zadarmo môžete zdieľať do 5 účastníkov, zvyšok sa platí za symbolickú sumu.
https://www.notion.so/

MIRO (predtým Realtimeboard)
Okrem bežných funkcií online tabule na nahrávanie obrázkov, vytváranie poznámok a kreslenie v rôznych farbách a veľkostiach v režime od ruky, ponúka aplikácia skvelú knižnicu šablón, pomocou ktorej môžete pohodlne nájsť tú správnu štruktúru, ktorú potrebujete pre svoju tabuľu. Bezplatná verzia ponúka až 3 nástenky pre váš tím.
https://miro.com

MURAL
Mural je všestranný nástroj online tabulí pre vzdialené tímové stretnutia. Umožňuje vytvárať rôzne miestnosti s diferencovanými prístupovými právami. Okrem toho ponúka širokú škálu šablón pre semináre a stretnutia, vrátane plánovania, dizajnu, analýzy problémov a šablón na vytváranie nápadov. Mural, bohužiaľ, nemá bezplatnú verziu (cena sa začína na 12 USD mesačne, ale počas obdobia vypuknutia nákazy COVID sa predĺžilo bezplatné skúšobné obdobie až na 90 dní.)
https://www.mural.co/

STORMBOARD
Stormboard sa zameriava na generovanie nápadov, organizáciu a stanovenie priorít. Môžete pridávať rôzne typy poznámok, kombinovať ich, komentovať v vláknach a hlasovať o nápadoch pomocou farebných bodiek. Má silnú funkciu podávania správ, ktorá vám umožní okamžite zmeniť vaše poznámky online na štruktúrované správy o schôdzkach. Vďaka integrácii s MS Office môžu byť správy spoločne editované a potom okamžite zdieľané s účastníkmi stretnutia alebo kľúčovými zainteresovanými stranami. Bezplatná verzia ponúka 5 dosiek, na ktorých má každý maximálne 5 spolupracovníkov.
https://stormboard.com/

ZAPÁJANIE ÚČASTNÍKOV

STORMZ
Prineste efektívnu a stimulujúcu spoluprácu akejkoľvek organizácii. Vyskúšajte silu workshopov, ktoré sú navrhnuté a dotvorené podľa vašich presných potrieb pre každú skupinu. Dajte každému nápadu rovnakú šancu, vďaka Stormz. Kreatívne nástroje na brainstorming, design thinking, vytváranie kvízov … Nevýhoda – platená služba.
https://stormz.me

AXIS
Digitálna verzia osvedčených seminárnych metód, ktorú je možné prepojiť do plynulého toku od kontextu k akcii. Účastníci spolupracujú prostredníctvom svojich zariadení a vy ich facilitujete pomocou osvedčených postupov. Dá sa prepájať s PowerPointom, čím budú vaše workshopy opäť o niečo zujímavejšie.
https://www.axis-workshops.com/

MENTIMETER
Možnosť vytvárať interaktívne prezentácie so spätnou väzbou v reálnom čase.
V mentimeter.com si vytvárate “prezentáciu”, ktorá obsahuje rôzne typy otázok s možnosťami odpovedí. Účastník má dojem, že prechádza cez prezentáciu (dokonca podľa nastavení si aj sám môže preklikávať otázky ďalej).
Mentimeter okamžite spracúva a vie zobraziť odpovede celej skupiny.
V jednej “prezentácii” môžete položiť 2 anketové otázky a zaradiť 5 slajdov s kvízovými otázkami. Za viac si už musíte zaplatiť.
Je to krásny nástroj s bohatými možnosťami – ako všetko, potrebujete si to len ´ošahať´.
https://www.mentimeter.com/

KAHOOT
Kahoot! je vzdelávaci aplatforma založená na hre. Umožňuje vytvárať jednoduché kvízy. Otázky majú rôznorodé možností odpovedí, z ktorých si účastníci na svojom zariadení vyberú správnu.
Nevýhodou Kahoot! je, že potrebujete účastníkom celý čas zobrazovať svoju obrazovku (na nej sú otázky a možnosti odpovedí) a oni zároveň vo svojom používateľskom okne vyberajú odpoveď (vidia iba farbou a geometrickým tvarom odlíšené možnosti odpovedí, ale samotný text sa nezobrazí). To ich núti preklikávať medzi vašou zdieľanou obrazovkou a ich oknom prehliadača, čo je veľmi nešikovné.
Vo verzii zadarmo môžete mať naraz len do 10 účastníkov…
https://kahoot.it/

SLIDO
Interaktívna webová platforma, zameraná na publikum počas rôznych stretnutí či konferencií. Účastníci sa môžu zapojiť do ankiet, pýtať sa otázky, či ponúkať nápady cez telefón, ktoré sa následne zobrazujú pre celé stretnutie.
Sli.do ponúka veľa zaujímavých funkcionalít, z ktorých v najnižšej verzii (zadarmo) upozorňujeme na:
• kladenie otázok pred/počas stretnutia, ktoré sa dajú zobrazovať účastníkom, účastníci môžu hlasovať za otázky, ktoré sa im páčia
• ankety s atraktívnym zobrazením výsledkov (3 v rámci jedného stretnutia)
• funkcia brainstorming: účastníci pred alebo počas stretnutia môžu vpisovať svoje nápady na položenú otázku/tému (nápady sa zbierajú a prehľadne zobrazia)
https://www.sli.do/

ZAZNAMENÁVANIE POZNÁMOK

Usporiadajte si poznámky, spoločne zapisujte, zdieľajte, priebežne dopĺňajte informácie.

GOOGLE DRIVE & DOCS
Google Doc ponúka množstvo výhod. Jednou so základných, ktorú ako lektori môžete použiť je, je spolupráca na vytváraní dokumentu. Existuje tu možnosť povoliť prezeranie a úpravu vašich dokumentov. V praxi to znamená, že ak povolíte zdieľanie súboru a možnosť úprav, po vytvorení dokumentu je dokument ihneď prístupný tomu, komu naň dáte link a zároveň, viacej osôb naraz doň môže vpisovať údaje (napr. ad hoc chcete vytvoriť skupiny, kto s kým ide pracovať na akej téme – účastníci sa môžu zapisovať do predpripravenej tabuľky a do pár sekúnd máte záznam vytvorený).

https://www.google.com/docs/about/

Viac výhod sa dozviete na nasledovnom linku:Viac výhod sa dozviete na nasledovnom linku:

EVERNOTE
Služba určená na určená na zaznamenávanie, organizovanie, správu úloh a archiváciu poznámok.
Všetky svoje nápady a poznámky môžete ukladať na centralizované miesto z odkazov, tabuliek, príloh a zvukových záznamov. Tímy môžu tiež používať Evernote na spoluprácu na projektoch a spoluprácu

https://evernote.com

ONENOTE
Microsoft OneNote je program na vytváranie poznámok na zhromažďovanie informácií vo voľnom formáte a spoluprácu viacerých používateľov. Zhromažďuje poznámky, kresby, výstrižky z obrazoviek a zvukové komentáre používateľov. Poznámky je možné zdieľať s ostatnými používateľmi OneNotu cez internet

https://www.onenote.com

SPÄTNÁ VÄZBA

FORMULÁRE GOOGLE
Formuláre Google vám umožňujú vytvárať neobmedzené prieskumy so 6 rôznymi možnosťami odpovedania. Táto služba má bezproblémovú integráciu s ďalšími aplikáciami spoločnosti Google vrátane Gmailu a tabuliek. Na rozdiel od väčšiny konkurencie, ktorá má vo svojich bezplatných verziách limity použitia, sú Formuláre Google úplne zadarmo.

https://www.google.sk

TYPEFORM
Ako relatívne nové dieťa v rade urobila Typeform vypĺňanie formulárov pútavým a interaktívnym. Formuláre vyzerajú sviežo a moderne a sľubujú, že používatelia si budú s prieskumom spokojnejší a vyplnia ho celý. Typeform ponúka neobmedzené prieskumy s maximálne 10 otázkami a 100 odpoveďami v bezplatnej verzii, zatiaľ čo platená verzia pridáva ďalšie funkcie, ako sú pokročilé typy otázok a podmienená logik

https://www.typeform.com

SURVEY MONKEY
SurveyMonkey, ktorý existuje už od roku 1999, je jednou z najdlhšie fungujúcich online prieskumných služieb na svete. SurveyMonkey robí základy a robí ich dobre, poskytuje spoľahlivú alternatívu. V bezplatnej verzii prieskumu však budete mať obmedzený počet na 10 otázok, 100 respondentov na jeden prieskum a žiadna možnosť exportovať vaše údaje.

https://www.surveymonkey.com

Ešte stále Váhate, či využiť on-line nástroje?

Predstavili sme Vám nástroje, na základe ktorých môžete urobiť tréning zaujímavým, pútavým a interaktívnym. Ak ešte stále váhate, či využiť tieto nástroje, ´strácať čas´stresovaním sa a učením … zastavte sa a popremýšľajte nad nasledovnou myšlienkou:

Nie je iná šanca! Toto je nový normál! Svet sa čoraz viac digitalizuje. Možno na začiatku Vám to pôjde kostrbato, no verte, že ak účastníkom poviete, že testujete nové nástroje, budú k vám zhovievaví. Teraz sa učíte, no ak vydržíte, o rok budete hviezda v používaní online nástrojov. A ja som v tom s Vami :)

Zdroje:
https://www.howspace.com/resources/digital-facilitation-tools#Whiteboarding
https://www.sessionlab.com/blog/online-tools-for-workshops/