… TOHO, ČO SA UČIA

Základný komponent v úspešnom procese učenia je „nájsť zmysel“ toho, čo sme sa naučili. V nasledujúcej časti uvádzame niekoľko návrhov, ako napomôcť vašim účastníkom zžiť sa s obsahom tréningu.

1. Pripomeňte účastníkom potreby, ktoré urobia učenie ich vlastným. Ak iba sledujú, čo sa naučili z myšlienok niekoho iného, je nepravdepodobné, že uveria tomu, čo sa učia.

2. Poskytnite účastníkom čas. Strávenie nových myšlienok sa neudeje okamžite. Ľudia potrebujú čas, aby sa dostali k využitiu nových myšlienok či konceptov. Plánujte tréningové aktivity, ktoré poskytnú účastníkom čas, aby si privykli na nové veci.

3. Napomôžte účastníkom, aby sa učili na základe vysvetľovania. Neexistuje rýchlejší spôsob, ako sa zmocniť niečoho nového, než sa to pokúsiť vysvetliť niekomu ďalšiemu. Samotná činnosť vysvetľovania nevyhnutne zahŕňa zapojenie vlastných myšlienok toho, kto vysvetľuje.

4. Opýtajte sa účastníkov, ako by to vysvetlili vlastnými slovami. Tento spôsob im pomôže získať zmysel vlastníctva vecí, ktoré sa naučili – je pravdepodobné, že si budú úspešnejšie pamätať viacej vlastné slová, než vaše.

5. Dajte účastníkom šancu použiť, čo sa práve naučili. Nič nie je lepšie, ako vyskúšať si novú zručnosť či myšlienku, aby sme začali rozumieť, čo sa pod ňou skutočne myslí.

6. Nechajte účastníkom robiť zhrnutia. Je príliš ľahké pre nás pokúšať sa robiť sumarizáciu, ale je veľmi užitočné zapojiť účastníkov do tohto procesu. Nechajte ich rozhodnúť, čo sú hlavné učiace body, či kľúčové myšlienky k zapamätaniu. Požiadajte účastníkov, aby vypracovali mind-map toho, čo sa naučili, resp. vypracovali kľúčové pravidlá danej témy.

7. Pripravte vaše vlastné zhrnutia vo forme handoutov. Je užitočné, ak môžete poskytnúť účastníkom tréningu zhrnutie hlavných myšlienok tréningu. Nepodceňujte však zhrnutie účastníkmi.

8. Pomôžte účastníkom identifikovať „čo to znamená pre mňa“. Skutočné porozumenie prichádza, keď spojíme to, čo sme sa naučili so situáciou, s ktorou sa stretávame v každodennom živote či práci.

 MOŽNÉ OTÁZKY NA ÚČASTNÍKOV:

Kde môžete využiť nadobudnuté poznatky z tejto časti?
Ako myslíte, že tieto poznatky vám pomôžu v práci?
Ako môžete využiť tieto poznatky v praxi?
Čo urobíte s týmito poznatkami?
Čo z toho považujete za najdôležitejšie k vašej práci?

9. Pripomeňte účastníkom, že porozumenie môže prísť neskôr než kompetencia. Častokrát sa učíme vykonávať veci efektívnejšie, istý čas pred tým, ako skutočne porozumieme tomu, prečo sme efektívni.

 

Zdroj:
Phil Race, Brenda Smith: 500 tips for trainers, Kogan Page, Sterling, 1998
Voľný preklad a doplnenie vlastných skúseností z praxe: im 20.1.2009