Úplne typický jav: získate prácu svojich snov. Najskôr vstupujete do fázy nadšenia, kedy bez toho, aby to niekto od vás žiadal si otvárate počítač aj doma. Hltáte každú novú informáciu. Cieľ: rýchlo sa zorientovať v novej oblasti.
Ako je možné, že sa po čase aj z milovanej práce stane nočná mora?

Požiadavky novej doby

James Allen vo svojej knihe GTD zosumarizoval prvky, ktoré charakterizujú dnešnú dobu.
1. Nové nároky, nedostatok zdrojov
Žijeme v období paradoxov. Hoci sme získali vyššiu kvalitu života, viac si toho môžeme dovoliť, stúpla aj úroveň stresu: naberáme si viac úloh, než dokážeme rozumne uniesť. Akoby sme mali príliš veľké oči. Pretekajúca ponuka možností a príležitostí vytvára tlak na neustále rozhodovanie a voľby.

2. Práca už nemá jasné hranice
Dnes väčšine projektov chýbajú jasné hranice. Veľa ľudí sa snaží dosiahnuť najmenej šesť cieľov a pokúšajú sa vyriešiť rovnaký počet problémov. Na školeniach time managementu sa častokrát pýtam účastníkov, o koľko hodín naviac by potrebovali k pracovnému dňu, aby išli spať s kľudom v sebe, že stihli všetko potrebné. Väčšina ľudí počíta a počíta, pridáva hodiny k pracovnému dňu. Len pár jedincov sa ozve, že im stačí 24 hodín.
Aj keby sme mali na všetky úlohy, chcenia, plány, celý zvyšok života, nebudeme schopní dotiahnuť ich k dokonalosti.
Práca sa stáva beztvárnou ako oblaky – nemá presné hranice. Už to dávno nie je doba, v ktorej žili naši rodičia (od-do, padla a začína sa krásna druhá časť dňa).

Bezbrehosť úloh spôsobuje Stres z nedokončených vecí, ktoré podvedome riešime.

3. Žijeme v období permanentných zmien
Kto z vás robí výhradne to, čo má v popise práce? Koľko z vás nezažilo v osobnom živote žiadnu zásadnú zmenu?

Ten luxus s názvom ´istota´ už zažije málokto a to z troch dôvodov:
– Rýchlosť zmien vo svete (v technológiách, v odbore …)
– Rýchlosť zmien v organizáciách – dnešné organizácie sa menia veľmi rýchlo. Menia sa ciele, produkty, zákazníci, trhy, technológie, majitelia.
– Práca si od nás vyžaduje zmeny.
Predtým plynuli zmeny v našom živote a práci podstatne pomalšie.

Všetky tieto faktory vplývajú na nespokojnosť aj s pôvodne obľúbenou prácou.

Ako, aj napriek týmto faktorom dnešnej doby, sa neprepracovať k vyhoreniu?
To sa dozviete v nasledujúcom blogu.