6 krokov, ako neunudiť poslucháčov

Power Point je nádherný nástroj na vyjadrovanie myšlienok. Len neviem prečo sme uverili našim predchodcom a prebrali nahodený trend, ktorý nikomu nevyhovuje, ale rozsiahlo sa používa: presýtenosť textom či odrážkami, preplácanosť zbytočnými informáciami (hlavička, päta, logo), prednes štýlom smútočná reč.
Nikomu to nevyhovuje.
Ale používa sa to.

Je čas zmeniť nastavený smer. Spoznajte najnovšie trendy v prezentovaní.

1. Príbeh

Ak prezentujete presne tie isté informácie, ktoré sú zachytené aj na slajde, tak načo ste tam potom vy? V tom prípade bude lepšie, ak pošlete informácie mailom a ľuďom ponecháte čas na ich prácu.

Nie, odprezentovať suché fakty nestačí.

Máme radi príbehy – ako deti sme po príchode zo škôlky sucho neskonštatovali, že Janko si rozbil hlavu. Povedali sme pár viet okolo toho, čo sa stalo (príbeh).
Radi čítame podnikateľské príbehy, úspechy iných. Počúvame radi zážitky a skúsenosti iných (príbehy).
Ľudia chcú vedieť, ako sa situácia vyvíjala, vyvíja, bude vyvíjať.

Zaobaľte fakty do príbehu.

2. Symfónia

Ak by sme prezentovali len všeobecne známe fakty, ľudia nás nebudú počúvať. Ak chceme získať pozornosť publika, je potrebné prezentovať radikálne nové informácie, alebo fakty novým spôsobom. Repasovať informácie, vniesť do nich vašu osobnosť, charakter. Ukázať, ako jednotlivé dieliky navzájom spolu súvisia. Odkryť, ako sa pozeráte na veci vy.

Najvýstižnejšie o tom hovorí Daniel Pink vo svojej knihe Whole new mind:

„Žijeme v období návrhov.
Budúcnosť patrí inému druhu osobnosti:
Designérom, vynálezcom, učiteľom, rozprávačom
– kreatívnym a energetickým ľuďom so správne naladenou mysľou,
ktorých schopnosť vytýči líniu medzi tými,
ktorí uspejú a tými, ktorí skrachujú.
 
Žijeme v inej dobe, v inej ére.
V dobe, kedy tí,
ktorí PREMÝŠĽAJÚ INAK,
budú oceňovaní viac než kedykoľvek inokedy.
Žijeme v dobe, ktorá bude vytváraná ľuďmi, ktorí VIDIA VECI INAK,
ktorí majú iní prístup k životu –
taký, ktorý oceňuje schopnosti,
ktorým hovorím „vyšší koncept, vyšší dotyk“.
Daniel Pink

Informácie sú dostupné na kliknutie myšou. Čo je dnes dôležité, je schopnosť syntetizovať fakty, dať im kontext a perspektívu.

Ukážte súvislosti a väzby medzi informáciami, to, ako sa na veci pozeráte vy.

3. Empatia

Nakoľko sa viete dopredu vcítiť do kože publika – sadnúť si na imaginárnu stoličku a nájsť odpoveď na otázku: čo by som chcel počuť ja na ich mieste? A hoci budete pripravení na 100% – o výsledku rozhodne ešte jedna vec.  To, nakoľko sa prispôsobíte požiadavkám publika in medias res.

Aj účastníci majú emócií, niečo sa v ten deň môže stať, žijú istou tému v súkromí, vo firme – ako viete zachytiť signály z ich strany, spracovať ich a na základe nich prispôsobiť svoju reč?  Ide o princíp, ktorý bežne využívame v súkromí, tak prečo ho nevyužiť pri prezentovaní?

Všímajte si signály poslucháčov a využite ich.

 4. Hra

Kdesi ktosi na ceste tvorby prezentácií určil, že prezentácie budú vážne. A čo ak by sme dosiahli oveľa vyššiu zapamätateľnosť, ak by sme zmenili spôsob vedenia prezentácií?

Ako hovorí Pink, firmy dosadzujú vážnych ľudí, pretože si myslia, že vážni ľudia sú spoľahlivejší. Ale to sú názory včerajška. Ľudia, ktorí sa dokážu smiať sú oveľa kreatívnejší. Oveľa produktívnejší.

Ak vedieme v súkromí rozhovor, je vedený skôr konverzačným módom. To znamená niečo povieme a čakáme na reakciu druhej strany. Opäť pokračujeme v našom monológu a opäť dáme priestor druhej strane. Takto robil už príhovor M.L.King vo svojej prezentácii ´I have a Dream´ (vždy po prednese istej pasáže urobil pauzu a čakal na reakciu davu …). Tak keď to zvládol on pred celým húfom ľudí, verím, že to zvládneme aj my pred desiatkami účastníkov.

Zmeňme vážnosť na konverzačný štýl vedenia prezentácie.

5. Zmysel

Prezentácie je priestor, ako niečo zmeniť: vnímanie vecí, životy ľudí, tento svet. Vždy dávate do prezentácií svoje myšlienky, svoju osobnosť, svoj uhol pohľadu na vec. Tak využite tento priestor, aby ste dali vašej prezentácii vyšší zmysel.

Ako hovorí G. Kawasaki,“žijeme v novom svete, kde sú potrebné nové zručnosti. V súčasnosti najlepšie prezentácie dnešnej doby budú tvoriť profesionáli, ktorí majú výnimočné schopnosti a talent a dokážu využiť celú svoju myseľ. Ak využijete spojitosť s logikou, môžete sa dostať veľmi, veľmi ďaleko“.

Dajte svojim prezentáciám vyšší zmysel.

6. Design

Sme tvory vidiace. Všímame si farby, obrázky na slajde, grafiku. Toto všetko pôsobí na naše emócie. Ak spojíme prezentované informácie s emóciami, ľahšie si účastníci zapamätajú informácie. Využite silu grafiky. Používajte profesionálne efektné obrázky, používajte ich spôsobom, ktorý vyvolá emócie, zanechá pamäťovú stopu.

Zabudnite na množstvá slov na slajde, odrážky. Využite silu obrazu.

Viac informácií a to, ako preniesť nové trendy do praxe  sa môžete dozvedieť na základe našich školení Prezentačných zručností.