,,Správnu odpoveď predbieha položenie správnej otázky.“

Paul Samuelson

V poslednej dobe sa objavuje čraz viac výskumov, ktoré hovoria o tom, že najlepší spôsob, ako usmerňovať svoju pozornosť je používať silu otázok. Technika kladenia správnych otázok sa môže stať pri riešení problémov veľmi efektívnym nástrojom.

Čo to znamená?

Pri riešení problémov sme doposiaľ boli zameraní na hľadanie odpovedí:

  • Naši zákazníci budú spokojní ak zmeníme ….

  • Moji zamestnanci budú motivovanejší, ak ….

  • Štandardne účastníci od tohto školenia očakávajú ….

Posledné objavy hovoria o tom, že mali by sme zmeniť taktiku. Namiesto hľadania odpovede je dôležité správne postaviť otázku. Základným princípom riešenia problémov prostredníctvom kladenia otázok je poznatok, že riešenie problémov je odpoveď, na ktorú môžete prísť práve vtedy, ak položíte správnu otázku.

Ako postupovať?

Vezmite si pero a papier. Chvíľu premýšľajte o cieli, ktorý chcete dosiahnuť. A pustite sa do formulácie otázok. Píšte akúkoľvek otázku, ktorá vám napadne (podobne, ako pri brainstormingu, nekritizujte svoje nápady).

… uvidíte malý zázrak. Už počas formulácie otázok vás budú napádať rôzne riešenia. A dosiahli ste elegantne svoj cieľ.

Kde je možné použiť túto metódu?

  • Pri riešení problémov na porade, workshope, facilitovaní
  • Pri tréningu – ak účastníci hľadajú riešení problému, previesť ich týmto malým cvičením, ktoré im pomôže nájsť odpoveď na to, čo potrebujú vyriešiť.
  • Ak ste podnikateľ a hľadáte riešenie, ako sa odlíšiť od konkurencie, ako zvýšiť počet svojich klientov, aký inovatívny produkt/ službu priniesť

,,Múdry muž neposkytuje múdru odpoveď, kladie správnu otázku.“

Claude Levi Strauss