Kto je kto?

Lektor si pripraví kartičky o veľkosti 3×5 cm. Každý účastník dostane jednu kartičku. Úlohou účastníkov je napísať na kartičku o sebe vetu, ktorú si myslia, že iný o nich nevedia. Lektor zozbiera kartičky. Vyťahuje jednu kartičku, prečíta vetu. Ostatní účastníci hádajú, komu kartička patrí. Po uhádnutí majiteľa kartičky sa účastník predstaví bližšie, povie o sebe ďalšie informácie.

Hodí sa mi

Na flipchart namaľujte žolíkové karty. Každý účastník si nakreslí vlastnú kartu, na ktorú nakreslí jeden zo symbolov: srdcia, piky, kára, kríže.  Inštruujte účastníkov, aby povedali o sebe príbeh založený na jednom zo symbolov, ktorý si vybrali:

 • SRDCE – povedz o svojej najlepšej pracovnej skúsenosti,
 • KÁRO – povedz o svojej najhoršej pracovnej skúsenosti,
 • KRÍŽ – povedz o svojej najkomplikovanejšej pracovnej skúsenosti,
 • PIKA – povedz o svojej najhumornejšej pracovnej skúsenosti.

Môj slogan

Vysvetlite, že každá spoločnosť má svoj slogan či „motto“, ktoré odráža jej hodnoty. Napríklad spoločnosť Ford Motor Company používa slogan: „Feel the difference“, Kia: „The power to Surprise“ …

Požiadajte každého účastníka, aby napísal slogan, ktorý ho vystihuje. Účastníci sa navzájom predstavia na základe sloganov.

Moje meno

Požiadajte účastníkov, aby predstavili ostatným vznik svojho mena – čo vedia o vzniku svojho mena (napríklad: moja mama chcela, aby som sa volal po jej tete, ktorá bola Helena a bola známa horolezkyňa ….).

Robím niečo, čo nikto iný nerobí

Každá osoba sa predstaví a pripojí informáciu o tom, čo robí a čo si myslí, že nikto iný v skupine nerobí. Ak sa nájde niekto, kto tiež robí to, čo povedala predstavujúca sa osoba, táto osoba musí uviesť ďalšiu informáciu.

Otázky na zoznámenie

Jednou z ciest ako otvoriť ľudí je opýtať sa ich „uvoľňujúcu“ otázku, ktorá vedie k vyjadreniu ich osobnosti či zaujímavých vecí o nich. Prinášame vám zoznam možných otázok, ktoré vám pomôžu prelomiť ľady:

 • Ak by ste mali nekonečnú možnosť jedenia nejakej potraviny, ktorá by to bola?
 • Ak by ste mohli byť zviera, ktoré by ste si zvolili a prečo?
 • Čo je jeden cieľ, ktorý by ste si chceli naplniť v priebehu života?
 • Keď ste boli malí, kto bol váš super hrdina a prečo?
 • Kto je pre vás hrdinom v súčasnosti (rodičia, celebrita …)
 • Čo je vaša obľúbená činnosť v lete?
 • Ak by ste boli zmrzlinou, ktorou chuťou by ste chceli byť?
 • Ak by urobili film vášho života, o čom by to malo byť a ktorý herec by to mal hrať?
 • Ktorá je vaša najobľúbenejšia kreslená postava?
 • Ak by ste mali možnosť navštíviť akékoľvek miesto na svete, ktoré by ste si vybrali a prečo?
 • Aké je vaše vysnívané povolanie? Čím ste chceli byť, keď ste boli dieťa?
 • Čo by ste sa chceli naučiť robiť, keby ste mali viac pevnej vôle?
 • Ktoré domáce zviera či činnosť nemáte radi?
 • Čo je najnechutnejšia vec, ktorú ste kedy jedli?
 • Aká je najobľúbenejšia činnosť niektorého člena vašej rodiny?
 • Prezraďte nám váš unikátny či podivný zvyk.
 • Ak by ste sa mali opísať tromi slovami, tak by ste o sebe povedali …
 • Ak by niekto urobil film vášho života, tak by to bola: dráma, komédia, romantická komédia, akčný film, či sci-fi?
 • Ak by som mohol byť ktokoľvek okrem mňa, tak by som bol …