Čo získate absolvovaním kurzu

Dizajnové myslenie je proces, v ktorom sa snažíme porozumieť používateľovi, objaviť jeho (častorkrát nevyslovené potreby), zmapovať všetky možné spôsoby riešenia klientovej potreby. Častokrát potrebujeme spochybniť predpoklady a predefinovať problémy v snahe identifikovať alternatívne stratégie a riešenia, ktoré by pri našej prvotnej úrovni porozumenia nemuseli byť okamžite zrejmé. Odlišnosťou od iných metód je, že nepreferuje dlhoročný výskum a vývoj, ale čo najrýchlejšie vytvorenie prototypu a otestovanie prototypu v praxi – do akej miery navrhnuté riešenie zodpovedá predstavám klienta.

Viaceré z popredných svetových značiek, ako napríklad Apple, Google, Samsung a GE, rýchlo prijali techniky design thinkingu pri hľadaní inovácií. Design thinking sa vyučuje na popredných univerzitách po celom svete vrátane Stanford, Harvard a MIT.

Začnite s dizajnovým myslením! Naučte sa základy inovovania prostredníctvom dizajnového myslenia na našom workshope a krok za krokom začnite s vlastným inovatívnym projektom. Jediný spôsob, ako sa udržať na trhu ej inovovať, neustále prichádzať s novinkami pre klientov.
Preto – inovujte!

Rámcový obsah:

Potreba neustáleho inovovania

 • Meniaci sa svet
 • Adaptabilita – prispôsob sa alebo skonči

Základy design thinkingu

 • O dizajnovom myslení a dizajnéroch
 • Zásady dizajnu
 • Čo je design thinking

Vcíťte sa

 • Objavte výzvy
 • Stretnutie s klientom – ako zistiť potreby klienta
 • Porozumenie rôznym nástrojom empatického štúdia

Tvorba návrhov

 • Techniky vytvárania rôznorodých nápadov
 • Užší výber uskutočniteľného riešenia

Tvorba riešenia – prototypu

 • Vypracovanie riešenia – zhmotnenie veľkej myšlienky
 • Deľba práce v tíme, ako pracovať s talentami rôznych členov tímu

Testovanie riešenia

 •  Príprava na prezentáciu pred klientom
 • Získavanie spätnej väzby
 • Tvorba a vyhodnocovanie záznamov zo spätnej väzby

Inovácia v praxi

 • Návrh služieb: Služby verzus služby, vývoj služieb a životný cyklus skúseností.

V prípade záujmu nás kontaktujte na: info@gtog.eu
Prihlasovací formulár TU

 

REFERENCIE:

 • Ďakujem za školenie, bolo náučné, využijem v pracovnom aj osobnom živote. (Andrea Weberová)
 • Oceňujem, že som sa mala možnosť oboznámiť s témou, praktické cvičenia boli dobré. Metódy môžem použiť v každodennej práci (Eva Wantulová)
 • Školenie bolo veľmi prínosné, konštruktívne, simulácia reálneho príkladu, kde si viem simulovaný príklad spojiť s reálnym príkladom v praxi.
 • Prínosom pre mňa bolo uvedomenie si, že dôsledným dodržaním pravidiel zaručene príde riešenie. Školenie vrele odporúčam. (Martin Pituk)
 • Uvedomil som si, ako sa dajú veci robiť INAK. Zaujali ma techniky a fázy (prieskum, testovanie…). Lektor držal školenie pevne v rukách, neodbočoval. Ďakujem.(Slavomír Maciboba)
 • Najväčší prínos mal pre mňa uvedomenie si dôležitosti fáz porozumenie a empatia pre dizajn finálneho riešenia. Na lektorovi oceňujem príjemnú formu prezentácie s vysokou odbornosťou v danej oblasti. (Martin Petrejčík)
 • Najväčším prínosom bola praktická skúsenosť pri tvorbe a použití design thinkingu, profesionalita školenia. Na lektorke oceňujem rozhľad, znalosti, schopnosť prednesu (pútavosť). (Ondrej Puškár)
 • Prínosom bolo spoznanie novej formy na nájdenie riešenia – problému. Zaznelo množstvo príkladov. Školenie otvorilo oči. (Vladimír Čačko)
 • Prínosom bolo spracovanie (vývoj) kompletnej úlohy použitím techník prezentovaných počas kurzu. Lektor bol kvalitne pripravený. (Ján Šepeľa)
 • Oceňujem praktické príklady a cvičenia. Na lektorke oceňujem veľmi tolerantný prístup a dodatočné vysvetľovanie počas cvičení. (Róbert Gramblička)
 • Páčila sa mi záverečná práca. Lektorka boal dynamická, mala zrozumiteľný prejav. Tento tréning by som odporučila absolvovať aj iným ľuďom vo firme (Linda Okálová)
 • Oceňujem, že sme si to mohli reálne vyskúšať. Na lektorke oceňujem profesionalitu, odbornosť. Odporúčam, aby to absolovovali aj iní kolegovia z firmy. (Lenka Adamková)
 • Celé školenie bolo veľkým prínosom. Naučila som sa, že „nie je problém, čo sa na prvú zdá byť problémom“. Na lektorke oceňujem schopnosť výkladu, ľudskosť a trpezlivosť. Veľmi veľkú odbornosť. (Marianna Ducká).