Východiská:

Facilitátor je odborník na manažovanie diskusie. Uľahčuje proces diskusie tak, aby diskusia efektívne prebehla a účastníci dosiahli výstupy, kvôli ktorým sa stretli. Načo viesť nezmyselné meetingy, neefektívne využívať čas, keď existujú nástroje, ako ľahšie dôjsť na stretnutiach k spoločným záverom?

Objavte s nami silu facilitácie – nástroja, ktorý vám pomôže zefektívniť meetingy.

Rámcový obsah:

Rozlíšenie pojmov

 • Čo je facilitácia?
 • Kedy sa používa?
 • Kľúčové zásady facilitácie

Vybudovanie vzťahu s publikom

 • Icebreakers – rôzne typy

Proces a obsah 

 • Rozdiel medzi procesom a obsahom – kľúč k úspešnej facilitácii

Vedenie facilitovaných stretnutí

 • Príprava na stretnutie
 • Vedenie stretnutí
 • Najčastejšie chyby a na čo si dať pozor
 • Ako riešiť spory medzi účastníkmi
 • Záver stretnutia

Reagovanie na potreby skupiny

 • Čítanie reči tela účastníkov
 • Zisťovanie priamej spätnej väzby účastníkov
 • Zakomponovanie postrehov do facilitovania diskusie

Zvládanie náročných situácií

 • Zvládanie námietok
 • Riešenie vypätých situácií

Ohlasy od účastníkov, ktorí už kurz absolvovali

 • Oceňujem praktické skúsenosti – modelové situácie a ich rozbor.
 • Veľmi praktické školenie. Oceňujem cvičné situácie – priestor vyskúšať facilitovanie.
 • Veľmi oceňujem informácie o tom, akou formou treba viesť meetingy tak, aby bola diskusia konštruktívna a dosiahla želaný výsledok.
  Vysoká úroveň odbornosti lektora.
 • Všetko bolo veľmi poučné a kreatívne. Na lektorovi oceňujem odbornosť, skúsenosť, priateľský prístup.(Dušan Kajan)
  Najväčší prínos malo pre mňa spoznanie, akú štruktúru má mať facilitačný meeting. čoho sa vyvarovať, na čo si dať pozor a ako držať „opraty“ meetingu. Na lektorovi oceňujem úprimnosť a jasnosť v prejave. (Marek Mojžiš)
 • Spoznal som, ako klásť vhodné otázky, ako si poradiť s náročnými účastníkmi. Na lektorovi oceňujem prehľad a odbornosť.(Martin Šodel)

Ak vás informácie zaujali, kontaktujte nás na: info@gtog.eu
Prihlasovací formulár TU