Východiská

Veľa firiem sa snaží efektívne narábať so svojimi financiami. Jednou z ciest, ako ušetriť financie, je vybudovať kvalitný tím interných trénerov, ktorí budú schopní odškoliť zamestnancov tak, že nebude potrebné v širokom rozsahu najímať externých lektorov.

Od interných trénerov sa vyžaduje, aby boli schopní posunúť informácie svojim kolegom tak, aby ich vedeli používať, zaujali ich, či presvedčili. Častokrát sa interní tréneri stretávajú s ľuďmi, ktorí už stratili radosť zo svoje práce. Preto ďalšou úlohou, pred ktorou interní tréneri stoja, je opätovne nabudiť zamestnancov, dodať im entuziazmus, ako aj napomôcť im vidieť veci z iného uhla pohľadu.
Niektorí interní tréneri všetky tieto schopnosti majú prirodzene v sebe, niektorí sa to potrebujú naučiť.

Čím kvalitnejších interných trénerov budete mať,
tým menej budete potrebovať externé tréningy.
Ušetrite financie spoločnosti
kvalitným preškolením interných trénerov.

Čo získate absolvovaním kurzu

 • Najlepšie know-how od lektorky s viac ako 20-ročnými skúsenosťami
 • Spoznanie metodiky lektorovania – tajomstiev za tým, čo nevidno navonok
 • Sporofesionalizovanie svojej práce lektora
 • Možnosť lektorovať so získaním spätnej väzby

Rámcový obsah:

1. Úvodná časť školenia

• Nové trendy vo vzdelávaní dospelých
• Úvodná časť školenia – z akých častí pozostáva úvodná časť školenia
• Zvládanie trémy
• Kreatívna časť – Databáza hier na zoznámenie
• Základy storytellingu
• Kompetencie a etický kódex lektora – podľa čoho spoznáte, že je niekto profesionálny lektor

2. Identifikácia vzdelávacích potrieb a dramaturgia tréningového bloku
• Význam identifikácie vzdelávacích potrieb
• Zdroje informácií
• Databáza otázok k identifikácii potrieb

• Dizajn jednej učebnej jednotky
• Typy účastníkov a Kolbov cyklus učenia
• Uzatvorenie učebnej jednotky – Práca s reflexiou

3. Dizajn vzdelávania
• Dizajn vzdelávacej akcie
• Metódy vzdelávania a metodika práce s nimi
• Ako oživiť suché témy
• Ako a kde hľadať zaujímavé informácie
• Druhý deň vzdelávacej akcie – drobné tipy na odštartovanie dňa

4. Facilitovanie skupinovej diskusie a opakovanie naučeného
• Čo je a čo nie je facilitovanie
• Facilitovanie skupinovej diskusie
• Aktívne počúvanie
• Zážitkové učenie a debrief z aktivity

• Ako u účastníkov zvýšiť schopnosť zapamätať si predkladané informácie
• Gardner a deväť typov inteligencií
• Formy opakovania naučeného
• Ako aplikovať informácie v praxi

5. Online vzdelávanie
• Špecifiká Online vzdelávania
• Predkurzové inštrukcie
• Tooly na online vzdelávanie

• Nové trendy v power pointe

6. Náročné momenty vo vzdelávaní a Hodnotenie vzdelávania
• Ako čítať reč tela účastníkov
• Nároční účastníci a ako ich zvládnuť
• Náročné momenty v skupine, Intervencie lektora

• Kirkpatrickov model hodnotenia úspešnosti vzdelávacej akcie
• Hodnotenie úrovne reakcií
• Hodnotenie úrovne naučeného
• Hodnotenie úrovne správania – transfer naučeného do praxe
• Hodnotenie úrovne organizačných výsledkov

Rozsah:

1 modul = 2 dni

Spolu 12 dní programu Lektorské zručnosti

 

Prihlasovací formulár TU

 

Ohlasy od účastníkov, ktorí už absolvovali školenie

Reakcie po 1. module:

 • Najväčší význam mala pre mňa spätná väzba, aj keď som si vedomá slabín, je dobre počuť to aj od niekoho iného, a aj počuť pozitíva. Na lektorke oceňujem profesionalitu, pripravenosť, schopnosť zapájať a motivovať zúčastnených. Je to skvelá možnosť osobného rozvoja. Ema Gajanová
 • Prínos pre mňa mali modelové situácie, vzájomné poskytovanie si spätne väzby. Na lektorke oceňujem prejav, pohotovosť, pripravenosť, príjemné vystupovanie (Peťo Ž.)
 • Oceňujem celý priebeh školenia, rozdelenie na celky, ktoré mi dávali zmysel, vyskladal sa mi obraz, ako to má vyzerať. Lektorka má úžasný prehľad v problematike, v mnohých oblastiach (Andrea Figulová)
 • Oceňujem vysvetľovanie na základe príkladov, príbehov, videí, čo bude našou úlohou a následné „hodenie do vody“. Lektorka je ostrieľaná, neskutočne príjemné a má pokojné vystupovanie, pohotové reakcie (Sofia Kužmová)
 • Oceňujem prelínanie teórie a praxe, využívanie rôznych pomôcok a práca v skupinách. Lektorka má milý a entuziastický prístup, skúsenosti. Páčilo sa mi celkové vedenie školenia. (Erik Novanský)
 • Najväčší prínos malo pre mňa celé podrobné oboznámenie sa so zvládnutím úvodnej časti školenia. Mali sme možnosť implementovať získané poznatky. Na školení bola vysoká miera interaktivity. Lektorka má bohaté skúsenosti, otvorený priateľský (partnerský) prístup voči účastníkom. (František Kardoheľ)
 • Ivka dokázala udržať pozornosť skupiny po celú dobu. Oceňujem pozitívny prístup, dobrú energiu, Ivka vždy našla riešenie na každú situáciu. (Martina Bartošová)
 • Najväčší prínos pre mňa malo pochopenie do hĺbky, o čom to celé je. Mala som možnosť uvedomiť si princípy, ktoré je potrebné dodržiavať. Na lektorke oceňujem profesionalitu (Dominika Čitáková)

Kým sa dostanete k nám na školenie Lektorské zručnosti, môžete si stiahnuť ZADARMO náš e-book: ONLINE ENERGIZÉRY

Prihlasovací formulár TU