Čo získate absolvovaním kurzu

Sme rôzni. Častokrát na to však zabúdame.

Pri presviedčaní, prezentovaní propagujeme vlastné názory, bez toho, aby sme sa pozreli na situáciu z druhej strany – Čo pohne druhú stranu k akcii? Čo preferuje? Na čo počúva?

Akonáhle spoznáte farebnú typológiu, už nikdy nebudete rovnako vnímať svet …

Rámcový obsah:

Základný vhľad do Color Code

 • Vstupný dotazník
 • Základné dimenzie
 • Farebný typológia

Charakteristika jednotlivých typov

 • Charakteristika jednotlivých typov: silné stránky, slabé stránky
 • Identifikácia daného typu po stránke slov a reči tela
 • Reakcie v strese – stresové signály jednotlivých typov

Stratégia prispôsobenia

 • Potreby daného typu
 • Adaptačné stratégie, aby komunikácia bola efektívna
 • Nácvik v modelových situáciách: Aktívne počúvanie, identifikácia daného typu, Zvládanie námietok, presviedčanie …

Vedenie rozhovoru s rôznymi typmi ľudí

 • Modelové situácie, aplikácia naučeného

Sila komunikácie

 • Práca s otázkami – sila otázok v bežnom rozhovore
 • Aktívne počúvanie
 • Základné chyby, ktorých sa v komunikácii dopúšťame

Ohlasy od účastníkov, ktorí už kurz absolvovali

 • Najväčší význam pre mňa malo nahliadnutie na seba, svoje reakcie
 • Školenie bolo presne také, aké som očakával. Určite mi pomôže pri mojej práci. Už sa teším na ďalšie školenia.

Ak vás informácie zaujali, kontaktujte nás na: info@gtog.eu
Prihlasovací formulár TU