Čo získate absolvovaním kurzu

Neriešené problémy
majú tendenciu narastať,
až raz vybuchnú a ukážu svoju silu.

Snaha pochopiť, kde problémy vznikajú, je založená na predpoklade, že objasnením problému možno nájsť jeho riešenie. Hlboko v nás máme zakorenený a zaužívaný tento myšlienkový model – a to prístup zameraný na problém (snažiaci sa o odhaľovanie príčin problémov, o pomenovávanie a pochopenie blokov a prekážok, ktoré treba odstrániť).

Existuje však aj iný postup, iná cesta ako dosiahnuť želané udržateľné výsledky a to oveľa ľahšie. Prístup zameraný na riešenie býva pre ľudí osviežujúcim prekvapením a radi si ho osvojujú.

Rámcový obsah:

Zručnosti, ktorými už disponujeme

 • Ako nás ovplyvňujú naše postoje ku konfiktom
 • Odkiaľ pramenia naše postoje,s tratégie zvládanai konfiktov?
 • Najčastejšie tipy konfliktov
 • Modelová situácia z praxe

Spôsoby riešenia konfliktov – ako reagujem v konflikte?

 • Preferovaný spôsob zvládania konfliktov
 • Flexibilný štýl riešenia situácií
 • Techniky riešenia komunikačne náročných situácií
 • Štruktúra riešenia konfliktov 1:1 (jednotlivec vs. jednotlivec), 1:2, (jedinec vs. tím)
 • Nácvik, modelové situácie
 • Ako zvládať útok a námietky

Užitočné komunikačné techniky

 • Techniky, ktoré pomôžu neutralizovať konflikt

Manipulácia

 • Čo je manipulácia
 • Základné typy manipulátorov
 • Stratégie, ktoré manipulátori využívajú
 • Nácvik kontramanipulatívnych techník

Typológia ľudí

 • Typy ľudí a ako rôzne prijímajú spätnú väzbu

Ohlasy od účastníkov, ktorí už kurz absolvovali

 • Na lektorke oceňujem príklady zo života a schopnosť reagovať na mnohé témy. (Naďa Sekáčová)
 • Najväčší význam pre mňa malo nahliadnutie na seba, svoje reakcie
 • Školenie bolo presne také, aké som očakával. Určite mi pomôže pri mojej práci. Už sa teším na ďalšie školenia.
 • Odporúčam zúčastniť sa. Dozviete sa veľa nových a zaujímavých informácií použiteľných v praxi. 
 • Všetky témy boli pre mňa prínosné, poznatky využijem v v práci. Školenie bolo prínosom.
 • Oceňujem spôsoby a návody na zvládanie konfliktov v práci. (Dana Pakajňáková)
 • Prínos malo pre mňa nahliadnutie do témy, príklady z praxe, scénky, sebauvedomenie, ako aj zoznam literatúry na čítanie. Na lektorke oceňujem spôsob podania, znalosť témy, rozsah vedomostí a skúseností… (Monika Reifová)
  Oceňujem štruktúru riešenia konfiktu, ako aj tipy: nechať druhú stranu vyrozprávať, klásť otázky, hľadať spojenie, až potom riešenie. Lektorka sa pýtala, hľadala prepojenie na naše situácie z praxe (Matúš Voľný)
 • Celé školenie bolo dobre uchopené, vysvetlené. Na lektorke oceňujem odbornosť, znalosť témy. (Ján Konopka)

Ak vás informácie zaujali, kontaktujte nás na: info@gtog.eu
Prihlasovací formulár TU