Čo získate absolvovaním kurzu

V súčasnosti sa na nás valí množstvo informácií. Viete ich posúdiť, kriticky zhodnotiť, čo je pravda a čo nie?
Zúčastňujeme sa množstva meetingov. Viete rozanalyzovať argument a posúdiť, o čo opiera argumenty druhá strana?
A ak vy chcete presvedčiť druhú stranu? Viete obratne narábať s argumentami?

Prostredníctvom školenia kritické myslenie sa naučíte myslieť o myslení.

Rámcový obsah:

Čo je to kritické myslenie
• Do akej miery sa viem pozerať na veci nezaujato?

Ako správne argumentovať
• Časté chyby v argumentácii
• Ako argumentovať
• Ako vybudovať argument
• Ako rozobrať argument druhej strany
• Čo robiť, keď nesúhlasíme s argumentom

Presviedčanie
• Ako správne presviedčať
• O čo opierať argumenty
• Typy ľudí z hľadiska myslenia
• Prezentáci asvojho názoru zrozumiteľnou formou

Práca s informáciami
• Ako správne vyhodnocovať dôveryhodnosť predkladaných informácií
• Čo si všímať pri prijímaní informácií

Prihlasovací formulár TU

 

Ohlasy od účastníkov, ktorí už absolvovali školenie:

  • Oceňujem zrozumiteľne vysvetlenú problematiku, prepojenie na príklady z praxe. Lektorka má prehľad v danej oblasti, pútavý prejav. Školenie vrelo odporúčam (Darina Beskidová)
  • Veľmi ma zaujala časť argumentácia a časté chyby argumentácie. Na lektorovi oceňujem dobrú pripravenosť a jasnosť školenia. Školenie sa oplatí absolvovať.  (Ľudmila Vaňová)
  • Najviac sa mi páčil nácvik argumentácie. (Paulína Hegedušová)
  • Oceňujem, sme všetky informácie a poznatky mali prezentované aj ako sa prejavujú v praktickom živote.
  • Teória a úloh k danej problematike rozšírili moje obzory a vedomosti.
  • Páčili sa mi cvičenia, prax ako viesť kritické diskusie.
  • Páčila sa mi diskusia o rôznych životných a pracovných situáciách + cvičenia.
  • Odnášam si nové, praktické poznatky.
  • Na lektorke oceňujem odbornosť a príjemné vystupovanie, Obrovský prehľad a profesionalitu.

Prihlasovací formulár TU