Čo získate absolvovaním kurzu

V súčasnosti sa na nás valí množstvo informácií. Viete ich posúdiť, kriticky zhodnotiť, čo je pravda a čo nie?
Zúčastňujeme sa množstva meetingov. Viete rozanalyzovať argument a posúdiť, o čo opiera argumenty druhá strana?
A ak vy chcete presvedčiť druhú stranu? Viete obratne narábať s argumentami?

Prostredníctvom školenia kritické myslenie sa naučíte myslieť o myslení.

Rámcový obsah:

Čo je to kritické myslenie
• Do akej miery sa viem pozerať na veci nezaujato?

Ako správne argumentovať
• Časté chyby v argumentácii
• Ako argumentovať
• Ako vybudovať argument
• Ako rozobrať argument druhej strany
• Čo robiť, keď nesúhlasíme s argumentom

Presviedčanie
• Ako správne presviedčať
• O čo opierať argumenty
• Typy ľudí z hľadiska myslenia
• Prezentáci asvojho názoru zrozumiteľnou formou

Práca s informáciami
• Ako správne vyhodnocovať dôveryhodnosť predkladaných informácií
• Čo si všímať pri prijímaní informácií

Prihlasovací formulár TU

 

Ohlasy od účastníkov, ktorí už absolvovali školenie:

 • Oceňujem zrozumiteľne vysvetlenú problematiku, prepojenie na príklady z praxe. Lektorka má prehľad v danej oblasti, pútavý prejav. Školenie vrelo odporúčam (Darina Beskidová)
 • Veľmi ma zaujala časť argumentácia a časté chyby argumentácie. Na lektorovi oceňujem dobrú pripravenosť a jasnosť školenia. Školenie sa oplatí absolvovať.  (Ľudmila Vaňová)
 • Najviac sa mi páčil nácvik argumentácie. (Paulína Hegedušová)
 • Oceňujem, sme všetky informácie a poznatky mali prezentované aj ako sa prejavujú v praktickom živote.
 • Teória a úloh k danej problematike rozšírili moje obzory a vedomosti.
 • Páčili sa mi cvičenia, prax ako viesť kritické diskusie.
 • Páčila sa mi diskusia o rôznych životných a pracovných situáciách + cvičenia.
 • Odnášam si nové, praktické poznatky.
 • Na lektorke oceňujem odbornosť a príjemné vystupovanie, Obrovský prehľad a profesionalitu.
 • Páčilo sa mi vysvetlenie taktík manipulácie a argumentácie v diskusii, praktické cvičenia v na argumentáciu. Na lektorke oceňujem profesionálny prístup, skúsenosti, navigovanie pri praktických cvičeniach. Celkovo školenie považujem za užitočné. Natália Rumanová
 • Páčili  sa mi praktické príklady, analýza videí. Na lektorke oceňujem profesionalitu, kompetenciu. Zuzana Hvožďáková
 • Na školení sa mi páčilo všetko. Správny argument, reakcia na protiargument, celková téma kritické myslenie. Lektorka mala veľa skúseností, celé školenie bolo stále dynamické. Skvelé školenie, veľa zaujímavých informácií. Zuzana, DTSH
 • Najväčší prínos pre mňa malo naučiť sa rozlišovať argumentovanie, ako si zostaviť argumentáciu, nezabudnúť na fakty, štatistiky. Skvelé školenie, výborná príprava, super podklady a výstižný feedback na naše vystúpenia. Výborné školenie do dnešného sveta, mix užitočných informácií. Linda Leintwatherová

Prihlasovací formulár TU