Čo získate absolvovaním kurzu

„Každá nová generácia prináša do ľudstva zmeny.
Prijmime zmenu a buďme súčasťou histórie „
-Denise Villa , PHD vo svojej knihe Zconomy

Každá generácia má svoje jedinečné vlastnosti a skúsenosti, ktoré formujú jej postoje, hodnoty a správanie. Pochopenie týchto generačných rozdielov môže byť dôležité v marketingu, vzdelávaní a riadení pracoviska.

Môžeme sa rozčuľovať nad rôznorodosťou, alebo sa môžeme snažiť pochopiť špecifiká a naučiť sa s nimi pracovať.
Máme na výber.

Rámcový obsah:

Čo sa zmenilo
• Identifikácia hlavných zmien v spoločnosti z ročných hľadísk
• Ako nás zmeny ovplyvňujú

Charakteristika rôznych generácií
• Charakteristika osôb X
• Charakteristika osôb Y
• Charakteristika osôb Z
• Ako pracovať s rôznorodosťou

Nové spôsoby vedenia ľudí
• Nové trendy vo vedení ľudí
• Kľúčové techniky novodobého vedenia ľudí
• Nácvik modelových situácií, ako pracovať s rôznorodosťou

 

Ohlasy od účastníkov, ktorí už absolvovali školenie:

• Oceňujem definíciu jednotlivých generácií, ich vlastností, hodnôt, cieľov a prístupu k práci. Na lektorke oceňujem ľudský prístup, množstvo príkladov z praxe, životných situácií. Na kurz sa môžete tešiť :) Danica Sokolská

• Kurz mi umožnil lepšie spoznať generácie a prístup k nim. Na lektorke oceňujem ako vždy profesionalitu, znalosť tém, prepájanie s inými oblasťami. Školenie a školiteľku odporúčam :) Martina Shuklin

• Najväčší význam mal pre mňa prehľad rôznych generácií – uvedomenie si rozdielov, ako pochopiť a spracovať rozdiely. Zaujímavá téma, relevantná v tejto dobe. Na lektorke oceňujem, ako vie prepojiť vedomosti z iných oblastí. Gabriela Zápotocká

• Páčil sa mi prehľad chápania jednotlivých generácií, odhaľovanie motivátorov. Ako vždy maximálna spokojnosť: sýta téma, veľa informácií, pútavý prejav lektorsky – ocenila by som pokračovanie :). Odporúčam! Je to skvelá téma.  Adriana Megesiová

• Oceňujem rozhovory a zdieľanie zážitkov z praxe.  Na lektorke sa mi páčila otvorenosť, priamosť, komunikatívnosť. Myslím, že by to mali absolvovať všetci, ktorí chcú vedieť komunikovať s viacerými generáciami. Dagmar Kurucová

 

Ak vás informácie zaujali, kontaktujte nás na: info@gtog.eu

Prihlasovací formulár TU