Čo získate absolvovaním kurzu

Jediným limitom rastu firmu je jej majiteľ. Jediným limitom rastu oddelenia je jeho vedúci. Silní manažéri robia organizáciu silnejšou. Objavte tajomstvá úspešných lídrov. Počas tréningu získate praktické tipy v oblasti vedenia ľudí. Zmapujete si techniky známych lídrov, ako aj spoznáte svoj vlastný štýl vedenia ľudí. Na základe neho si uvedomíte svoje silné stránky či ohrozenia, pri používaní preferovaného štýlu vedenia.

Rámcový obsah:

Akým lídrom sa chcem stať
• Manažér vs. líder
• Akým lídrom sa chcem stať
• Najdôležitejšia vlastnosť lídra

Štýly vedenia ľudí
• Modelová situácia
• Zrelosť zamestnancov – na akej úrovni sa zamestnanec nachádza
• Rôzne štýly vedenia ľudí
• Cieľ: Flexibilita z hľadiska používania štýlov

Delegovanie
• Význam delegovania
• Prečo manažéri (ne)delegujú
• Ako zadávať úlohu
• Na čo si dať pozor

Nové trendy vo vedení ľudí
• Ako sociálne siete zmenili správanie ľudí
• Ako sa to odzrkadlilo v spôsobe vedenia ľudí

Tri základné faktory rozhodujúce o úspešnosti
• Adairov prístup k vedeniu ľudí
• Vedenie ľudí na diaľku

Ako motivovať členov tímu
• Základné princípy motivácie
• Ako spoznať, čo motivuje daný typ
• Kariérne kotvy
• Avatar zamestnanca

Práca s tímom
• Fázy vývoja tímu
• Roly v tíme – ako zostaviť fungujúci tím
• Ako motivovať tím k spolupráci

Ohlasy od účastníkov, ktorí už absolvovali školenie:

• Zaujali mam všetky oblasti. Tréning bol vedený zaujímavo, praktické cvičenia boli veľmi dobre zastúpené.

• Tréning hodnotím veľmi dobre. Mnohé veci, ktoré človek vykonáva automaticky sme pomenovali a získali nové impulzy na riešenie situácií.

• Priebeh kurzu bol dynamický, živý, bola som spokojná.

• Kurz bol na veľmi vysokej úrovni, perfektná príprava, od začiatku až do konca pripravený do najmenších detailov. Vysoko oceňujem kvalitu lektorky, jej odbornosť, príjemnú atmosféru, ktorá sa niesla počas celého trvania kurzu.

• Celková štruktúra a zostavenie školenia bolo na vysokej úrovni.

• Vysoko hodnotím veľmi príjemné a nenútené vystupovanie lektorky, priateľský prístup, výbornú odbornú pripravenosť. Vytvorila atmosféru otvorenej vzájomnej komunikácie všetkých zúčastnených.

• Som rad, že mi konečne niekto dal návod na riešenie mojich problémov a pomohol mi identifikovať moju „opicu“. Vďaka

• Lektorka bola bezprostredná, viedla kurz v príjemnej atmosfére. Odchádzala som z kurzu nabudená.

• Lektorka je jedna z TOP odborníčok vo svojej oblasti. Absolvovala som už niekoľko tipov školení, no táto lektorka ma naozaj inovatívny prístup. Ani chvíľu som sa nenudila :) Oceňujem odbornosť, uvádzanie príkladov z iných školení/firiem z praxe, pozitívny a osobný prístup. Mária Kačmárová

• Oceňujem praktické úlohy a príklady z praxe. Na lektorke oceňujem príjemný prejav, vedomosti, dynamika školenia, zvolené témy. Lucia Čechová

• Oceňujem praktické modelové situácie, výklad techník a nácvik na reálnych problémoch z praxe. Na lektorke oceňujem zrozumiteľný výklad, angažovanie účastníkov, záujem o aktuálne problémové situácie. Patrik Zoľák

• Oceňujem praktické tipy, štruktúrovaný prístup, metódy, ako robiť veci viac koncepčne. Lektorka má príjemný štýl prezentovania, pohotové reakcie, uvádza veľa príkladov z praxe. Tomáš Šári

• Oceňujem úplne všetko, ale najviac formu, ako bolo školenie vedené. Prakticky veľmi veľa som si zapamätala a viem ľahko uviesť veci do praxe. Na lektorke oceňujem energiu, pozitívny prístup, Profesionalitu a akčnosť. Barbora Zajacová

• Význam mala pre mňa celá komplexná tématika. Ďakujem Ivana, bolo to nabité praktickými radami a príkladmi zo života. Tvoj prednes, energia a vtiahnutie do témy robia školenia zážitkom! Silvia Miko

 

Ak vás informácie zaujali, kontaktujte nás na: info@gtog.eu

Prihlasovací formulár TU